„Karas obecný se z důvodů vymizení jeho přirozeného biotopu, což byly převážně dolní toky řek, stěhoval do náhradního prostředí, do rybníků, rybníčků, zatopených těžebních jam a podobně. Teď už se nemá kam stěhovat a vymírá,“ vysvětluje Lukáš Kalous z České zemědělské univerzity v Praze.

Největší ránu ale zasadila našemu původnímu druhu invaze konkurenční ryby karase stříbřitého. Karasi jsou obecně velmi odolné ryby. Dokážou žít i ve stojaté vodě rybníků i tůní s nedostatkem kyslíku, přežívat v bahnitých vodách nebo na vodních plochách pokrytých ledem. Karas stříbřitý je druhem ještě odolnějším, navíc díky schopnosti množit se pomocí gynogeneze, což je forma nepohlavního rozmnožování, dokázal karase obecného z jeho lokalit zcela vytlačit. A spolu s ním i další druhy živočichů.

Sýček obecný. Ilustrační foto
Příjde Česko o sýčky obecné? Kdysi běžný druh se ocitl na pokraji vyhynutí

„S karasem obecným obývalo tůně několik druhů obojživelníků, po jejich obsazení karasem stříbřitým tyto druhy zmizely,“ doplňuje Petr Velenský ze Zoo Praha.

Rybáři a odborníci na vodní říši ale nechtějí o karase ve volné přírodě přijít. I proto Zoo Praha spustila záchranný projekt. Přes 160 jedinců původního druhu vypustila do bývalého mlýnského náhonu v areálu zahrady. „Pokud nechceme, aby z našich vod zmizel další rybí druh, musíme hledat zbytkové populace karase obecného a další vhodné lokality,“ říká k projektu hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra AV ČR.

Zapojit do projektu se může i veřejnost

Teď chtějí pracovníci projektu hlavně zmapovat zbytkové populace, s čímž může pomoci i veřejnost. Pokud o nějaké populaci víte, vyplňte dotazník na webu Zachrankarase.cz. Dotazníkové šetření potrvá dvanáct měsíců. Začne v září tohoto roku a poslední odezvy bude web přijímat v srpnu 2022.

Snímky z krátkého přímého pozorování vlčat v Beskydech.
VIDEO: Vlkům se v Beskydech daří. Letos na jaře přivedli na svět mláďata

Kromě vědomí z podpory dobré věci čeká na respondenty zpětná vazba v podobě zaslání výsledků průzkumu. Každý dotazník se navíc zařadí do slosování o drobné ceny. Zmapování stávajícího výskytu je důležité pro další krok projektu, kterým je vysazení násad karasa obecného do vhodných lokalit.