Zvony odlétají do Říma. Zapovězený zvuk zvonů a zvonku je poté nahrazen dřevěným klepačem, nebo řehtačkami.

V Lenoře tento zvyk drží již několik let a průvod dětí i dospělých začíná ve čtvrtek u jednoho z křížů nad obcí. Letos se všichni sešli u Hartauerova památníku, kde je přivítala Sieglinde Kraliková, která vysvětlila, proč se řehtá a proč zvyk trvá přes Velký pátek až do Bílé soboty. Po modlitbě se potom průvod vydal obcí. Na několika místech přesto zastavil, aby připomněl, že zvony mají odmlku a hlomoz řehtaček je nahrazuje.

Devatenáct kluků z řehtačkami vyrazilo na Velký pátek na velikonoční koledu také v Šumavských Hošticích. Kaprálem pro letošní rok je Zdeněk Mráz. Koledování bude pokračovat ještě dnes. Děti musejí nahradit řehtačkami zvony, které na Zelený čtvrtek odletěly do Říma.

Již dlouhá léta bez přerušení se dodržuje stará tradice hrkání v obci Bohumilice. Proto i letos se sešla parta kluků a malých capartů, aby tuto starodávnou tradici opět dodržela a předala tradici zase novým hrkáčům, pro které je to třeba úplně nová premiéra. Za jejich hrkání, které začíná na Zelený čtvrtek v podvečer a končí na Bílou sobotu ráno, dostávají od spoluobčanů vždy nějakou tu dobrotu, vajíčko či peníze. Takto se svými hrkačkami a klepačkami projdou celou vesnici celkem pětkrát a nahrazují v ranních a podvečerních hodinách zvuky zvonů, které odlétly do Říma na požehnání a proto nemohou na místní zvonici znít.

Ladislav Beran, Pavel Fleischman, Josef Preněk