O deset minut později však bylo vše jinak a účastníci se počítali na stovky. „ Musím přiznat, že jsem měl trochu obavy, protože zrovna do Vimperka letošní průvod, který se koná ve dvacítce měst, přijeli natáčet z pražského rozhlasu a už jsem si chystal vysvětlení, proč je tak málo lidí. Jenže nakonec jich přišlo s porovnáním s loňským rokem více než dvojnásob," prozradil počáteční obavy ředitel vimperského kulturního střediska Jaroslav Pulkrábek.

A jestliže nový zvon, který se měl v městské zvonici poprvé rozeznít až o hodinu později na svůj okamžik teprve čekal, ulice města se stovkami zvonků a zvonečků rozcinkaly již nyní. Společně s dalšími, kteří na náměstí již čekali pak vytvořili bezmála tisícihlavé publikum.

„Rozsvícení vánočního stromu města má již víceméně ustálenou podobu. Fanfáry, vystoupení dětí z některé vimperských škol, proslovy starosty a faráře a konečně i host, který strom rozsvítí. Letos to však bylo přeci jen poněkud jiné," pokračoval Jaroslav Pulkrábek.

Jestliže většina návštěvníků se těšila na první rozeznění zvonu, které hrálo roli i při výběru oficiálního hosta akce, totiž zvonaře Rudolfa Manouška a jež bylo avizováno dobrého půl roku dopředu, o překvapení, které mu předcházelo, vědělo dopředu jen pár zasvěcených. Zvonek, kterým dal zvonař Manoušek pokyn k rozsvícení vánočního stromu přinesl anděl, který se nad náměstí snesl z horního patra zvonice. Po rozsvícení stromu již přišla chvíle, na kterou všichni čekali.

„Nejdříve se rozezněl Inocenc a po dvou minutách se k němu přidala Marie Hilfe. Tu na rozdíl od nového zvonu, který je na elektrický pohon, rozhoupal zvoník Hubert Faber. Slyšet oba najednou byl zážitek, ale ten nejkrásnější okamžik byl vidět, jak se v osvětlené zvonici pomalu zvon rozhoupává až nakonec vydá první tón," popsal pro město slavný okamžik Jaroslav Pulkrábek.

„Vše klaplo tak jak mělo. Velký dík patří nejen těm, kteří se zasloužili o nový zvon, ale i lidem kolem Ski klubu s jejich andělem, dětem se ZŠ TGM a hlavně všem kteří přišli. Myslím, že nikdo z přítomných toho nelitoval," zhodnotil akci ředitel MěKS Vimperk Jaroslav Pulkrábek.