Další jména možných kandidátů budeme ještě doplňovat, neboť některé politické subjekty nemají uzavřené pořadí na kandidátních listinách.

Kandidátům za ODS, ČSSD a PRO PRACHATICE jsme minulý týden položili otázku: Jaké tři vlastnosti by měl mít úspěšný starosta?

Jan Bauer, ODS: zatím neodpověděl.

Jana Krejsová, ČSSD: Pokud mám napsat pouze tři vlastnosti úspěšného starosty, tak je to moudrost, spravedlnost a progresivnost. Doplnila bych svoji volbu tří vlastností i moudrým slovem Cicera: " Rozvážně jednat má větší cenu než jenom rozumně myslet."

Jan Klimeš, ČSSD: Myslím, že čestnost, pracovitost a empatie. Tedy měl by být čestný, pracovitý a měl by umět se vcítit a naslouchat svému okolí.

Martin Malý, ODS: Myslím že starosta by měl mít mnoho kladných vlastností a těžko se posuzuje které 3 z nich jsou ty nejdůležitější, protože právě jejich kombinace dělá nejen starostu úspěšným. Úspěšnému starostovi by proto neměly chybět: Moudrost, slušnost, pracovitost, ale i další jako spravedlnost, manažerské schopnosti, umění naslouchat, cit a především lásku k městu, pro které chce pracovat a mnoho a mnoho dalších.

Robert Zeman, PRO PRACHATICE:

1) radost z práce s lidmi a služby spoluobčanům
Bez takového přístupu nemůže být dobrý starosta ani zastupitel. Vnímavost je základní jak pro správu věcí veřejných, tak pro výkon např. lékařského povolání a dalších, kdy pracujete - sloužíte lidem. Pokud chybí, tak se výkon funkce stane pouze technokratickou záležitostí, která nebere v potaz důvod, proč je vlastně samospráva zřízena - sloužit a řešit záležitosti, které nejsou soukromé, osobní, ale nějakým způsobem se dotýkají každého z nás.

2) široké vzdělání, životní a pracovní zkušenosti
Vzdělání doplněné o životní a pracovní zkušenosti rozšiřuje obzory a bez praktických, technických, ale i humanitních znalostí se dobrý zastupitel, resp. starosta neobejde. Bez znalostí podstaty, souvislostí a co nejvíce detailů v oborech jako je ekonomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie, psychologie, politologie, atd., je práce v samosprávě méně efektivní. Výkon samosprávných funkcí vyžaduje co nejširší vzdělání proto, aby rozhodování toilka různorodých záležitostí bylo co nejodbornější. Široce vzdělaný zastupitel se životními zkušenostmi je mnohem méně ovlivnitelný např. z důvodů neznalostí a podsouvání řešení, která nutně nemusí být nejvýhodnější pro město jako takové.

3) zacházet s penězi a majetkem města opatrněji než s vlastním
Hospodařit se svěřenými prostředky je odpovědnější než s vlastními. Pokud špatným rozhodnutím přijdeme o své vlastní peníze, nedoktne se to většinou nikoho jiného, jen nás samých nebo naší rodiny. V případě veřejných peněz je proto opatrnost na místě a platí, že je dobré hlouběji přemýšlet o výdajích, které samospráva činí. Zastupitel - starosta by měl mít tento princip na zřeteli a být schopen rozhodnutí podložit racionálními argumenty. Byť samozřejmě platí, že nikdy nebude každý souhlasit se strukturou výdajů, protože nejsme všichni stejní a každý máme jiné priority.

Tomáš Novák, TOP 09:

1. měl by být dobrý hospodář

2. měl by umět jednat a vyjednat – tzn. měl by být tolerantní, slušný, měl by umět naslouchat ostatním, respektovat názor většiny a být schopen kompromisu, měl by umět komunikovat, spolupracovat, ale i prohrát a dokázat řešit věci v klidu a s nadhledem

3. měl by mít i organizační schopnosti a zkušenosti

Alois Pavlíčko, Strana zelených:


1. Znát a mít "zažité" své město
2. Umět naslouchat, hodnotit a jednat
3. Aktivně tvořit a pracovat pro město