Včerejší jednání Rady parku bylo současně i první příležitostí nejen pro jednotlivé členy, ale také pro předsedu Rady parku, dozvědět se, kdo byl ředitelem Správy do rady jmenován a kdo byl odvolán. „To jsme dosud oficiálně nevěděli, byť jsme některá jména znali. Nicméně teď přesně víme, kdo byl na jednu stranu ředitelem odvolán a kdo naopak jmenován zpět. Ke změnám v obsazení jmenované části rady má ředitel Správy právo, nicméně považuji za velmi podstatné říci, že rada jako další doporučení řediteli dala na opětovné zvážení, zda by neměl znovu jmenovat za členy Rady Jana Stráského ve vztahu ke Klubu českých turistů a ke znalosti území a práci, kterou pro Šumavu odvedl, a Františka Nyklese ve vztahu ke splouvání Vltavy," zdůraznil Miloš Picek.


Počet členů, které do rady jmenuje ředitel sice poklesl z 23 na 21, nicméně současně posílili zástupci vysokých škol a vědeckých institucí. Naproti tomu své zastoupení postrádají vlastníci obecních a soukromých lesů, agrární komory a o jednoho zástupce pak přišel Klub českých turistů.

Ředitel Správy Pavel Hubený již několik měsíců předem avizoval, že o možnosti návratu některých bývalých členů Rady parku uvažuje. Jeho záměrem bylo otupit hroty mezi názorově znesvářenými skupinami na Šumavě. „Byl to můj cíl, dostat zpět členy stínové vědecké rady Národního parku Šumava. Není totiž správné, že existuje jedna faktická a druhá stínová rada, protože projednávat záležitosti jednoho národního parku u dvou rozdílných stolů Šumavu nikam moc neposune," tvrdí ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

„Tito lidé by tak měli mít otevřenou cestu zpátky do Rady Národního parku a jsem rád, že bývalí členové Rady moji nabídku, být součástí iniciačního a konzultačního orgánu ředitele, diskutovat o problematikách Národního parku, přijali. Je to totiž ukázka toho, že v minulosti vykopané příkopy se pomalu zahrabávají a já to beru tak, že začínáme na bodu nula a budeme znovu vést dialog. Těším se na to," dodává Pavel Hubený.

Na druhou stranu změny ve složení Rady parku přinesly i poměrně kuriózní situaci. A to v osobě bývalého jihočeského hejtmana a současného poslance Parlamentu ČR Jana Zahradníka. Ten byl v minulém složení do rady parku jmenován ředitelem, ale současný ředitel jej z Rady odvolal. „To je skutečně velmi pikantní situace. Ředitel jej sice skutečně odvolal, nicméně Jan Zahradník v radě parku bude dál, a to jako člen Rady daný ze zákona, jako zástupce Jihočeského kraje, tedy řekl bych s mnohem silnějším mandátem," doplnil Miloš Picek.

Novinkou ve složení Rady je i zastoupení dvou zahraničních zástupců. To nicméně jako plus předseda Rady nevnímá. „Je to svým způsobem jen doklad náklonnosti současného ředitele Správy směrem k ekologickému hnutí. Oba totiž patří k tvrdým zastáncům ekologistů. Proto i v tomto směru dala Rada parku řediteli další doporučení, aby zvážil také účast zástupců rakouských a bavorských partnerů z neochranářské sféry. V případě Rakouska by to mohl být zástupce klášterních lesů Schlägl, a pokud se týká Bavorska, pak by ji mohl zastupovat někdo za Euroregion, případně za bavorský svaz obcí národního parku," doplnil.

Jmenovaní členové Rady parku:
Bc. Václav Sklenář, místní podnikatel - zůstává
Ing. František Scheinost, soukromý zemědělec - zůstává
Ing. Pavel Vokál, soukromý zemědělec - zůstává
Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., ČZU v Praze, FLD - zůstává
Miloš Picek, RRA Šumava, o.p.s. - zůstává
Ing. Jaroslav Neužil, CA Neužil - zůstává
Mgr. Karel Markvart, KČT, Předseda Rady značení KČT - zůstává
Ing. Josef Juriga, Hospodářská komora Plzeňský kraj - zůstává
Ing. Vojtěch Toman, Hospodářská komora Jihočeský kraj - zůstává
Ing. Petr Moucha, CSc., AOPK ČR - zůstává
RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba - nově
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. - nově
Dr. Franz Leibl, Hans Kiener (zástupce), NP Bayerischer Wald - nově
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. - zůstává
Ing. Otakar Schwarz, Ph.D., Správa KRNAP - zůstává
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., Jihočeská univerzita České Budějovice, Katedra biologie ekosystémů (KBE) - nově
prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc., ČZU v Praze - nově
Karl Friedrich Sinner, Europarc Deutschland - nově
Mgr. Zdeněk Vermouzek, Česká společnost ornitologická - nově
Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav - nově
prof. Ing. Jan Čermák, CSc., MU Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF) - nově

RNDr. Jaroslava Pertoldová, CSc., Česká geologická služba - odvolána
Prof. RNDr. Stanislav Vacek, DrSc., ČZU Praha, FLD - odvolán
RNDr. Ladislav Havel – zástupce ACK ČR - odvolán
Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., MU Brno, LDF - odvolán
Ing. Josef Vovesný, sdružení vlastníků obec. a soukr. lesů - odvolán
Ing. František Nykles, kanoistika - odvolán
Ing. Hana Hricová, AK JčK - odvolána
RNDr. Jan Zahradník, JU PF ČB - odvolán
Prof. Ing. Petr Kantor, CSc., MU Brno LDF - odvolán
Ing. František Kohout, AK Plzeňský kraj - odvolán
PhDr. Jan Stráský, KČT - odvolán