Diskuzi o kogeneracích zastupitelé podle březnové dohody odložili na později, chtějí vše důkladně promyslet. Starosta Martin Malý řekl, že to bude do doby, než se zastupitelé rozhodnou, co dál s městskou společností Tepelné hospodářství. „Začátkem června se sejdeme na pracovním jednání, kdy bychom už měli vědět, jaký vývoj čeká městskou společnost. Pak vrátíme také k případné instalaci kogeneračních jednotek v bazénu," zdůraznil Martin Malý s tím, že se tímto bodem budou zabývat až v souvislosti s uceleným řešením celé problematiky městské společnosti Tepelné hospodářství. Zastupitelé s nápadem Jaroslava Černého na instalaci kogenerací souhlasí už jen proto, že se změnila také časová návratnost investice. Před léty se odhadovala na deset roků. Dnes je to pouhá čtvrtina času.  Místostarosta Zeman nerespektoval dohodu z března a bod předložil zastupitelům předčasně. „Proto zastupitelé odsouhlasili odložení. Řešit se tak bude  komplexně s otázkou zásobování tepla v celém městě," řekl Martin Malý. Robert Zeman ale tvrdí, že kogenerace Tepelné hospodářství nijak ohrožují. Společnost dopředu počítá s tím, že odběr tepla bude nižší. „Pokud budeme dál dotovat cenu tepla vysokým odběrem v bazénu, nesměli bychom ani zateplovat domy, tím přeci také snižujeme odběr," řekl Robert Zeman s tím, že vyčkávání jen prohlubuje ztráty Sportovního zařízení.

Podle jeho ředitele Jaroslava Černého spotřebuje bazén ročně zhruba tři tisíce gigajoulů tepla z centrálního systému, který ohřívá vodu v bazénu. „Kogenerací bychom pokryli spotřebu elektrické energie a částečně i výrobu tepla. Odběr tepla z centrálního systému města bychom snížili přibližně na polovinu," vypočetl úspory na provoz Jaroslav Černý.

Podle Roberta Zemana se ale měli zastupitelé nákup kogenerací přesto odsouhlasit, aby vedení Sportovního zařízení mělo čas na realizaci v době odstávky.