Dokonce uvedl, že její výroky jsou lživé. „To, co paní zastupitelka řekla, mi vadí a uráží mě to. Vím, že na to nemám právo, ale myslím, že její morální povinností by byla omluva," hodnotil ředitel Piloušek a bere její výroky jako útok na jeho osobu. „Navíc hodnocení bylo předčasné, neboť účetnictví KIS nebylo prověřené auditorem," vysvětlil Michal Piloušek.
Stav hospodaření příspěvkové organizace města Kulturní a informační služby hodnotil Michal Piloušek při jednání zastupitelů v minulém týdnu. To už měl totiž hospodaření společnosti prověřené auditorkou. Ztráta, na kterou Růžena Štemberková poukazovala, sice je, ale za poslední tři roky vůbec nejnižší. Přesně tehdy na květnovém zastupitelstvu uvedla, že podle jejího názoru jde o porušení rozpočtové kázně. Proti tomu Michal Piloušek argumentuje tím, že zákon jasně jmenuje pět bodů, kdy k porušení rozpočtové kázně dochází. „Žádná z těch podmínek nebyla splněna," zdůraznil Piloušek a připustil, že chyby v účetnictví Kulturních a informačních služeb byly. Ale bylo možné je opravit v účetních knihách roku 2012 přesně podle zákonných možností a účetních standardů. (Zákonné podmínky pro porušení podmínek rozpočtové kázně stejně jako kompletní materiál o stavu hospodaření KIS Prachatice zapracovaný Michalem Pilouškem a vyjádřením auditora najdete na www.prachaticky.denik.cz, pozn. aut.).
Bilance KIS by měla být pro letošní rok podle slov Martina Malého ještě lepší. Michal Piloušek si řekl o navýšení rozpočtu 2013 už při jeho sestavování na konci loňského roku, a tak KIS dostal o sto tisíc korun více, což by mělo stačit k tomu, aby za letošek ztráta zmizela úplně. Martin Malý zároveň uvedl, že: „Za posledních deset let byla vždy některá z příspěvkových organizací ve ztrátě a KIS tedy nejsou ničím výjimečné. Loňská ztráta KIS byla navíc nejnižší za poslední tři roky." Starosta Malý zdůraznil, že vedení města se ztotožňuje s názorem ředitele Pilouška.
Navíc Martin Malý ujistil, že organizace je po finanční stránce naprosto v pořádku. Dokládá to fakt, že na konci roku 2012 měly KIS na účtech 2,7 milionu korun. „Finance společnosti jsou stabilizovány a jsou tam i vlastní úspory," zkonstatoval Martin Malý s tím, že vedení města se připojuje k žádosti o omluvu.
K akcím a stížnostem, že KIS v posledních měsících připravuje hlavně hudební akce, na které nikdo nechodí, pak Michal Piloušek uvedl, že s touhle koncepcí šel už do konkurzu na ředitele. „Vím, že to bude trvat dlouho, ale čísla jasně mluví o tom, že návštěvníků na hudebních produkcích přibývá," hodnotil s tím, že právě z peněz, s nimiž městská organizace hospodaří, se podařilo nakoupit vybavení do Národního domu a je možné tam uspořádat koncert jakékoliv skupiny. „I to se nám projeví v příjmech, a to právě například za pronájem Národního domu," vysvětlil ředitel KIS. Podle jeho propočtu se také zvýšil počet návštěvníků na akcích pořádaných KIS, a to o téměř šestnáct procent. „Na hudebních produkcích je to pak o padesát procent," ujistil Michal Piloušek.