Účetní, která se měla starat o peníze domu v Italské ulici, který je v majetku společenství vlastníků a stará se o něj Městská správa domů a bytů v Prachaticích, se na jejich úkor obohatila o zhruba sto tisíc korun. Poté, co se na její zvláštní způsob hospodaření přesně před rokem přišlo, byla obviněna a trestním příkazem samosoudce Okresního soudu v Prachaticích byla uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry. Následně byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, výkon trestu byl podmíněně odložen se zkušební dobou dvou let. Účetní je zároveň na základě trestního příkazu povinna uhradit městské správě domů a bytů způsobenou škodu.

Více v tištěném vydání v úterý 15. července 2008.