„Jednali jsme o stávajícím známkovém systému a dohodli jsme se, že zmíněný systém na odvoz popelnic bude zatím zachován,“ sdělila starostka Marie Kabátová. Dle jejích slov bude provedena novelizace vyhlášky o místních poplatcích. „Ta také určí sankce pro občany, kteří nedodržují pravidla třídění odpadů,“ dodala Kabátová.