Zákaz vstupu vydal včera ráno starosta města Martin Malý. Město Prachatice uzavřením parku reagovalo na dosud neukončené správní řízení, podle kterého by se v parku mělo pokácet jedenáct stromů. Proti rozhodnutí se ale odvolal spolek Pelyněk. Celý spis tak putuje na odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje. A ten má podle správního řádu v podobných případech až devadesát dní na vydání rozhodnutí.

Pokácet stromy v parku se rozhodlo město Prachatice na základě znaleckého posudku, který si objednalo na podzim loňského roku u soudního znalce v oboru ochrana přírody – dendrologie Zdeňka Blahníka.

„Soudní znalec prozkoumal kompletně všechny stromy v parku a konstatoval, že jedenáct z nich je potenciálně nebezpečných a doporučil jejich okamžité odstranění. Podle jeho vyjádření tyto stromy nelze zachránit, ať už z důvodu, že jsou nahnuté, případně nahnilé a hrozí jejich pád i bez působení výrazných vnějších vlivů, tedy i za bezvětří,“ zdůraznil starosta Prachatic Martin Malý.

Protože jakékoliv kácení stromů je v Prachaticích podrobováno kritickým připomínkám, chtěla vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Prachatice Marie Peřinková znát názor na kácení stromů také od Agentury ochrany přírody a krajiny. „Minimálně v šesti případech mají zástupci agentury shodný názor jako soudní znalec v posudku,“ potvrdila.

Radnice se podle Martina Malého chtěla vyhnout zbytečnému rozruchu. „Vyžádal jsem si tedy k posudku soudního znalce ještě vyjádření našeho právníka, nakolik je město vázáno posudkem, respektive, zda máme povinnost stromy pokácet. V jeho odpovědi se uvádí, že podle posudku musí město učinit jakákoliv opatření, aby se zabránilo případným újmám na zdraví a majetku osob. Je zřejmé, že pokud bychom nekonali, porušovali bychom zákon a vystavovali se případnému trestnímu stíhání za trestní čin obecného ohrožení. A protože aktuálně nesmíme do rozhodnutí krajského úřadu stromy pokácet, nezbylo, než zakázat vstup do Štěpánčina parku,“ zdůvodnil opatření starosta Malý s tím, že město nyní musí počkat na rozhodnutí nadřízeného úřadu.

Plánované kácení ve Štěpánčině parku se spolku Pelyněk nelíbí z několika důvodů. „Posudek, který si nechalo zpracovat město Prachatice je na dvě stránky. To je podle našeho názoru k tak zásadnímu území a tak rozsáhlému zásahu velmi málo. Podle našeho názoru nemá město ucelenou koncepci a zdá se nám, že Štěpánčin park nevnímá jako zásadní přírodní prvek ve městě. Proto jsme se rozhodli podat odvolání proti kácení, aby nadřízený orgán prověřil opodstatněnost rozhodnutí pokácet jedenáct stromů,“ okomentovala důvody pro odvolání Kateřina Wagnerová za spolek Pelyněk.

Podle jejích slov město park neřeší koncepčně. „Park potřebuje určitě nějaký zásah, ale musí to být založeno na koncepčním řešení. A to město zatím podle našeho názoru nemá. A pokud tvrdí, že ano, pak nepodniká kroky k jeho naplnění,“ řekla.
To, že může být Štěpánčin park pro vstup uzavřen až na tři měsíce, respektuje. A je připravena na negativní ohlasy veřejnosti. „Těžko říct, jak bude kdo reagovat, ale je mi jasné, že ne všichni to budou chápat. Na uzavření parku má město právo. Svým způsobem si kryje záda. Pokud budou lidé zákaz respektovat, jen dobře. Tři měsíce nejsou tak dlouhá doba proti tomu, kdyby se skutečně v parku někomu něco stalo. Nechci předjímat, ale může se ukázat, že to, co se nyní jeví pro veřejnost negativně, může město postrčit k tomu, aby se nad parkem skutečně koncepčně zamyslelo a hlavně v tom něco dělalo,“ dodala.

Pokud by krajští úředníci skutečně využili maximálně možnou lhůtu pro vydání rozhodnutí, mohlo by to znamenat komplikace i pro pořadatele letošních Slavností Zlaté stezky. Štěpánčin park slouží jako prostor pro pivovarskou zahradu, stánkaře a převážně starší návštěvníky, kteří sem míří za dechovkou. Jiřina Dolejšková, pověřená vedoucí odboru kultury MěÚ Prachatice, nicméně věří, že se nějakého rozhodnutí dočkají dříve. „Náhradní místo pro pivovarskou zahradu při Slavnostech Zlaté stezky jsme zatím nehledali. Rozhodnutí, zda bude možné využít Štěpánčin park, potřebujeme znát nejpozději do konce dubna,“ uzavřela.