Společnost dlouhodobě usiluje o odkoupení pozemků, které využívá u dětského centra, penzionu a lesní školky. Město by je podle slov Martina Kalouse z odboru hospodářského a bytového i rádo prodalo. V čem se ale obě strany dlouhodobě neshodnou, je kupní cena. Podle znaleckého posudku je totiž cena dvou pozemků v areálu bývalých kasáren téměř šest set tisíc korun.

Palestra dosud nabízela cenu podstatně nižší. Nyní má zájem o jeden pozemek, kde cenu akceptuje a o část dalšího pozemku, který se nachází u lesa. O jeho druhou část má pak zájem Spolek Lesní doupě, který nabízí za část pozemku téměř pětapadesát tisíc korun. „V součtu bychom ale pozemky prodali za cenu o více než tři sta tisíc korun nižší, než na kolik pozemky odhodnotil znalecký posudek,“ spočítal Martin Kalous.

Ten ale zároveň říká, že i přes to je možné pozemky zájemcům, kteří jsou mimo jiné historicky jediní, kteří o ně projevili zájem, prodat. „To za předpokladu, že zastupitelé ve svém usnesení odůvodní, proč jsou pozemky prodány za cenu nižší, než je cena obvyklá,“ doplnil.