Ty nabídli městu před zhruba šesti týdny zástupci společnosti Bezpečná města.

Kromě stále nedořešených otázek spojených s výší podílu vybraných pokut pro vlastníka měřicího zařízení a město i vyhledávání přestupce v registru vozidel by vedení města podobné zařízení ve Vimperku uvítalo. Starosta Bohumil Petrášek i místostarostka Jaroslava Martanová se shodují, že by to mohlo znamenat zklidnění dopravy.

Řešení přestupků v dopravě s sebou nese také vyhledávání přestupce v registru vozidel. Podle mluvčího Ministerstva dopravy ČR Martina Nováka smí ze zákona nahlížet do registru vozidel a využívat data ze stacionárních radarů výhradně Policie ČR, městská policie a orgány činné v trestním či správním řízení. „Není přípustné, aby s daty ze stacionárních radarů jakkoli nakládala třetí osoba, v tomto případě soukromá firma, která takové zařízení bude městu pronajímat,“ zdůraznil mluvčí ministerstva. Nevidí ale problém s tím, že by si stacionární radar město od soukromé společnosti pronajalo a provozovalo prostřednictvím městské policie.

Stacionární radary
Mohou měřit rychlost na silnicích a dálnicích. Ty, kteří překročí rychlost, digitálně vyfotí. Systém  záznam automaticky zpracuje do formy Oznámení o přestupku. Dokument mohou městské úřady použít ve správním řízení jako důkaz. Radary jsou vyrobené z odolných materiálů, vydrží i útoky vandalů. Zdroj: Czech Radar, a. s.