Naposledy ale vimperští zastupitelé jednu takovou smetli ze stolu. Ukázalo se totiž, že zdůvodnění nutnosti vydat z rozpočtu města zhruba 480 tisíc korun na opravy v ulici Svornosti, není dostatečné.

Konkrétně se jednalo o navýšení nákladů spojené s větší plochou opravených povrchů, a to zhruba 380 metrů čtverečních nad rámec původního projektu. Podle zastupitele Pavla Dvořáka tak nebylo jasně řečeno, zda firma udělala něco navíc s požehnáním města, nebo udělala to, co skutečně měla a jen někdo při zadávání prací špatně změřil to, co chtěl po firmě udělat. „Doporučuji tuto část rozpočtové změny odložit na příště, dokud to nebude řádně vysvětleno,“ uvedl Dvořák, a tak se i stalo.

Podle starosty Bohumila Petráška je ale požadavek dodavatelské firmy a s ním související navýšení rozpočtu na uvedenou akci zcela v pořádku. Pro navýšení konečné výše zakázky jsou prý tři důvody. „První je ten, že když město žádalo o dotaci na opravu vodovodů a kanalizace v ulici Svornosti, postupovalo se podle technické mapy, v níž byla kanalizace zakreslena. Při samotných pracích se zjistilo, že kanalizace je vedena jinudy,“ uvedl Petrášek s tím, že to je příčina, proč se změnila konečná výměra opravených ploch.

Druhým důvodem bylo, že město do kanalizace v ulici Svornosti nechalo napojit řad ze Zlaté stezky, což je ulička za domem s pečovatelskou službou a odkud byla do té doby volná kanalizační vpusť do Křesánovského potoka. „A třetím důvodem bylo připojení domu s pečovatelskou službou na plyn kvůli snížení nákladů na vytápění pro obyvatele domu. To vše vedlo k tomu, že se rozkopala větší plocha, než se původně plánovalo, když smlouva řešila zpočátku jen povrchy nad kanalizací a na komunikaci v ulici Svornosti,“ zdůvodnil starosta Bohumil Petrášek navýšení nákladů.