Kurz byl zahájen 23.1.2016 a započalo jej 18 uchazečů. Do zkušebního senátu bylo Mysliveckou radou jmenováno 7 komisařů, předseda, místopředseda a zapisovatel. Zahájení zkoušek v 08.00 hod. provedl předseda zkušebního senátu Vladimír Šírek a předseda OMS František Hrůza. S organizačními věcmi seznámil místopředseda senátu, zapisoval a jednatel OMS Prachatice v jedné osobě Jan Kandl. Poté již pokračovaly zkoušky pouze 17 adeptů (1 se nedostavil) ze 7 předmětů.

Při závěrečném hodnocení předseda zkušebního senátu Vladimír Šírek vyhlásil, že ze 17 uchazečů prospěli 3 s vyznamenáním a to Irena Michálková, Petra Kubešová (viz. foto) a Bc. Jaroslav Soukup, 7 prospělo a bohužel 7 neprospělo z jednoho předmětu a budou zkoušku opakovat v náhradním termínu. Nejlepší uchazečkou byla vyhlášena Irena Michálková a od předsedy Okresního mysliveckého spolku Františka Hrůzy obdržela knihu Myslivost s věnováním a všichni obdrželi Myslivecké desatero. Poté všech 10 absolventů jednotlivě přistupovalo a byli pasováni Karlem Schwambergerem st. se všemi mysliveckými náležitostmi a tradicemi na myslivce a tím byli přijati do mysliveckého cechu. Současně všichni poté obdrželi i pasovací listy na myslivce na památku na jejich významný den.

Na závěr k absolventům promluvil předseda zkušebního senátu Vladimír Šírek a předseda OMS Prachatice František Hrůza. Oba absolventům popřáli mnoho mysliveckých zážitků v dalším životě a požádali je, aby dbali mysliveckých tradic a zůstali nadále členy OMS Prachatice. Při pasování a na závěr myslivecké fanfáry zatroubil soubor Šumavských trubačů z Vimperka.

Poděkování jednoznačně patří zkušebním komisařům, trubačům a samozřejmě manželům Korytovým za výbornou kuchyni a příjemné prostředí.

Dne 21. ledna 2017 Okresní myslivecký spolek Prachatice otevřel další kurz uchazečů - adeptů o první lovecký lístek v počtu 19 a proto je předpoklad, že se řady myslivců v budoucnu opět rozrostou. Již nyní se mohou hlásit další uchazeči pro rok 2018.


Jednatel OMS Prachatice
JUDr. Jan Kandl