Podle slov Ludmily Volčíkové z oddělení řidičských průkazů Městského úřadu v Prachaticích totiž k poslednímu dni letošního roku končí platnost takových dokladů. Každý žadatel o vydání nového řidičského průkazu navíc musí vzít v potaz, že nestačí do konce roku jen podat žádost o vydání. Musí si zároveň stihnout nový průkaz vyzvednout. Jeho výroba trvá dvacet dní. „Je proto nutné o nový řidičský průkaz požádat včas, a to nejlépe do konce listopadu," zdůraznila Ludmila Volčíková s tím, že by se ke konci roku mohly tvořit na úřadu zbytečné fronty.

Vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy Ivana Jeřábková zároveň upozornila, že zájemci o nový řidičský průkaz musí mít s sebou také fotografii. „Fotografie na řidičský průkaz nepořizujeme," zdůraznila. S sebou pak musí mít každý stávající řidičský průkaz a platný doklad totožnosti. Ani žádost není možné stáhnout z internetu nebo okopírovat. „Vždy musí jít o originál, který žadatel obdrží na našem pracovišti," ujistila Ludmila Volčíková.

„Výměna se mě netýká, mám už nový typ řidičského průkazu, vydávaný v roce 2010," uvedla Nikola Březinová z Vimperka se slovy, že i přesně ví, že jí platnost průkazu končí v roce 2020.

Výměna řidičského průkazu čeká na Vladimíra Košku. „Já budu měnit letos, takže už se chystám vyrazit na úřad. Žádost ještě vyplněnou ale nemám. Nechci to nechávat na konec roku, to budou na úřadě největší návaly, nechce se mi pak někde čekat ve frontě," poznamenal.