Smlouva byla od jejího uzavření na dobu určitou, tedy na jeden rok. Starosta Martin Malý rozhodnutí zdůvodnil tím, že vila může být během několika málo měsíců prohlášena za kulturní památku. „Když se to stane, musíme se o objekt řádně starat a je lepší, aby tam dál nezůstával nájemník," tvrdí Martin Malý.
Spolek Živá vila a Pavla Zelenková, která si také objekt jako soukromá osoba pronajala, oponují, že je to neadekvátní. „Majetkové vztahy při rozhodování o vyhlášení kulturní památkou nehrají roli, alespoň takové máme stanovisko od zaměstnanců ministerstva kultury," podotkla předsedkyně spolku Živá vila Barbora Staňková.

Kralova vila v Prachaticích:- Město Kralovu vilu a pozemek pronajalo Pavle Zelenkové od 1. října 2014 za 2000 Kč ročně.
- S pronájmem vznikla iniciativa a následně spolek Živá vila.
- Členové spolku se postarali o úklid interiéru a zahrady, začali pořádat akce pro veřejnost.


Spolku vadí, že město o zapsání Kralovy vily mezi kulturní památky nepožádalo samo, nechalo objekt mnoho let chátrat a chtělo historický skvost zdemolovat. Místem, kde vila stojí, má totiž vést pokračování přeložky silnice z Volar na Těšovice. „Tak je to zanesené v územních plánech Jihočeského kraje i města Prachatice a kraj s přeložkou stále počítá," potvrdil starosta Malý.

Pokud by vila byla vyhlášena kulturní památkou, starosta Malý řekl, že by město mělo svázané ruce, a více než rok vlastně nemohlo dělat nic, než vyčkávat, až skončí nájemní smlouva.
Spolek už druhý rok vyzývá radnici, aby nechal projekty na přeložku přehodnotit. To se dosud nepodařilo. Změnit situaci může jen vyhlášení objektu za nemovitou kulturní památku. Návrh na zařazení na seznam podal spolek Pelyněk.
A pokud se vila stane kulturní památkou, bude nutné předělat územní plány, a to jak Jihočeského kraje, tak i Prachatic. „Pro nás by to znamenalo, že město a okolí nebude mít územní plán pravděpodobně několik následujících let," uvedl Martin Malý. Zdůvodnil, že vyjmout prostor z plánu musí nejprve kraj a teprve pak Prachatice. „Krajský plán je tomu našemu nadřazený," vysvětlil.

Odpovídá starosta Martin Malý:

Martin Malý

Město neprodloužilo Pavle Zelenkové smlouvu, proč?
Vila může být ještě během letošního roku prohlášena za nemovitou kulturní památku. Pak se o ni musíme starat. Kdybychom smlouvu teď prodloužili, museli bychom čekat až do října 2017. Za tu dobu můžeme mít třeba hotový projekt. Potřebujeme mít volný přístup pro odborníky.

Kdy myslíte, že ministerstvo kultury rozhodne o Kralově vile?
Nevím, ale řeší to velmi intenzivně. Podle jejich stanoviska to bude během jara.

Na, co chce být město připraveno? Co bude následovat v případě, že se vila stane kulturní památkou?
Ve hře jsou zatím dvě varianty. První: Město objekt opraví a najde pro něj využití. Dopředu říkám, že oprava bude velmi drahá, neboť musíme zajistit protipovodňová opatření. Nikdo z nás ale v současné chvíli neví, v jakém stavebním stavu je vila skutečně. Co se využití týká, je možné objekt nabídnout pro Dřípatku, nebo je možné domluvit se s Prachatickým muzeem a v objektu udělat expozici například prvorepublikových vil. Nebo také něco jiného.
Druhá: Prodej objektu i s pozemkem, pokud si vzpomínám, zájemce kdysi byl.

Na druhou stranu, co se stane, když vila kulturní památkou nebude?
Vila je léta určená k demolici, a také proto se do ní neinvestovalo a neopravovala se. Určitě neříkám, že by se měla bourat hned. Jako první by měla následovat aktualizace projektu na stavbu přeložky silnice Volary – Těšovice. O to se musí postarat Jihočeský kraj. Pak také musí říct dobu, kdy se bude stavět, a zda jsou na to peníze. Teprve pak můžeme objekt odstranit.

Spolek Živá vila říká, že město Prachatice neoznámilo, že smlouvu na pronájem neprodlouží…
Oznámilo, doporučeným dopisem.

Budou se radní zabývat otevřeným dopisem, který zaslal spolek Živá vila?
Ano, na nejbližším jednání.

Odpovídá Barbova Staňková, předsedkyně spolku Živá vila: 

Barbora StaňkováKralovu vilu musíte opustit k poslednímu říjnu letošního roku. město neprodloužilo smlouvu…
K neprodloužení smlouvy nebyl důvod. Smlouva z naší strany nebyla porušena. Při vyhlášení Kralovy vily za kulturní památku nehrají vlastnická práva roli. Navíc bylo možné ošetřit smlouvu dodatkem, že pokud se vila stane kulturní památkou, bude nájem ukončen.

Kdy myslíte, že ministerstvo kultury rozhodne o Kralově vile?
Přesné datum nikdo neví, ale rozhodnutí očekáváme v horizontu týdnů.

Spolek Živá vila se snažil z objektu vytvořit centrum pro setkávání lidí, proč?
Lokalita je pro mnohé návštěvníky Prachatic tou první, se kterou se po příjezdu vlakem či autobusem setkají, působila značně periferně a zanedbaně. Poskytli jsme chybějící zázemí pro místní hudební uskupení. Oživením jsme zamezili dosavadním sociálně – patologickým jevům v okolí vily a také zbytečné degradaci objektu. Zpestřili jsme kulturní a společenský život v Prachaticích. Smysluplnost práce dokládá také návštěvnost akcí i počet signatářů petice za zachování vily J. N. Krale a přehodnocení přeložky, jejíž součástí je i požadavek na využití vily ke společensky prospěšným aktivitám. V tuto chvíli máme 620 podpisů.

Spolek Živá vila poslal radním otevřený dopis. Co požadujete?
Uzavření nové nájemní smlouvy se spolkem Živá vila. Jsme připraveni o podmínkách smlouvy jednat a dohodnout se. Nabízíme provozování kulturního centra bez nákladů města. Ve vile chceme působit nadále i z toho důvodu, že se obáváme o její osud v případě, že by zůstala bez využití. I ve stanovách spolku jsme si předsevzali o vilu pečovat.
Chceme zaručit, že k případné demolici nedojde do doby, kdy budou zajištěny všechny právní náležitosti pro stavbu přeložky jako jsou stavební povolení, EIA a výkup potřebných pozemků.

Úplné znění otevřeného dopisu najdete ve fotogalerii u tohoto článku.