Technická závada totiž vyřadila měřicí stanici na Živném potoce. ta přitom zasílá varovné SMS příslušným členům komise v případě, že hladina vystoupá nad půl metru.


Údaje z měřicí stanice Živný potok se delší dobu neobjevovaly ani na webových stránkách Povodí Vltavy, na kterých lze zjistit údaje z měřících stanic na tocích v povodí. Toky na Prachaticku přitom sleduje celkem třináct měřicích stanic. Podle Petra Hovorky z Povodí Vltava, závod Horní Vltava, ale stanice na Živném potoce nepatří do majetku Povodí Vltava. „Je ve správě města Prachatice. Podobných drobných stanic je víc, ale Povodí Vltavy s nimi nemá nic společného. Pouze v případě, že města nebo obce chtějí údaje získané z těchto stanic zobrazovat na našich stránkách, musí nám data zaslat a ta jsou pak zobrazena na našem webu. Většinou může být závada docela jednoduchá, že prostě na předplacené kartě od mobilního operátora došel kredit, ale to si musí ošetřit provozovatel stanice. My pouze zprostředkujeme data na našich webových stránkách," shrnul Petr Hovorka.


Deník na nefunkčnost měřicí stanice upozornil v úterý zástupce města Zdeňka Rubeše. „Poslední záznam byl 28. prosince loňského roku. Kontaktovali jsme firmu, která stanici spravuje. Sonda je pod mostem v Nádražní ulici a vlastní zařízení stanice je umístěno v objektu Jihokovu. V případě, že by hladina přesáhla půlmetrovou hranici, hlásí stanice nebezpečí SMS zprávou na krizové mobilní telefony," uvedl Zdeněk Rubeš z odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice.


Servisní firma včera odstranila drobnou technickou závadu, která zapříčinila výpadek na přenosu dat z měřicí stanice. Podle Zdeňka Rubeše se naštěstí nejednalo o závažnější závadu nebo poškozenou sondu. „Je ale pravda, že denně nekontrolujeme, zda stanice funguje, takže děkujeme za upozornění," doplnila Ivana Jeřábková. Od včerejšího dopoledne ale stanice opět posílá aktualizovaná data.

Měřicí stanice:
Hladinu a průtok sleduje na vodních tocích na Prachaticku třináct měřicích stanic. Některé z nich patří Povodí Vltava, některé spadají pod ČHMÚ. Ten má v Lenoře na Teplé Vltavě měřicí a současně i předpovědní stanici. Další stanice na Teplé Vltavě jsou na Soumarském mostě a Chlumu, na Studené Vltavě v Černém Kříži. Blanici na Prachaticku monitorují Blanický a Podedvorský mlýn a Vodní dílo Husinec. Další stanice jsou na Bezdrevském potoce v Netolicích, Dubském potoce, Zlatém potoce u Hracholusk a Živném potoce v Prachaticích. Volyňku sleduje stanice v Sudslavicích a Spůlku v Bohumilicích.