„Do prvních ročníků se zapisují děti, které do konce srpna letošního toku dovrší šestý rok věku. Dítě, které šestého roku dovrší v období od začátku září do konce prosince, může být přijato za podmínky, že je tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a pokud o to jeho zástupce požádá,“ sdělil ředitel základní školy ve Lhenicích Karel Bican.