Dotkne se to i Prachatic, které jen na regeneraci panelového sídliště Šibeniční vrch získaly od roku 2005 bezmála 27 milionů korun z různých dotačních titulů. A s penězi z jiných než z vlastních zdrojů už nebudou moci počítat ani na zateplení objektů ve vlastnictví města.
Lokalit, kam by se podle starosty Prachatic Martina Malého slušelo investovat, je přitom ve městě mnohem víc, než jen největší panelové sídliště. „Ostatní části města, byť v nich je panelová zástavba, už nesplňují podmínky panelového sídliště, i když bychom si dokázali představit, že i sídliště Pod Hradbami můžeme považovat za panelové. Nicméně z pohledu poskytovatele dotace tomu tak není," uvedl starosta Malý.

Z pohledu města je i v této části je celá řada chodníků a parkovišť, přístřešků pro kontejnery a podobných ploch, které by si opravu zasloužily. „V tomto případě už tedy opravy a úpravy budou financovány z našich peněz a každý rok v rámci rozpočtu budou přidělovány peníze do jednotlivých lokalit dalších menších sídlišť, a to nejen s panelovou zástavbou. Příkladem může být třetí bytový okrsek Na Sadech, kde se už částečně začalo," zdůraznil.

Zatímco v zateplování bytových domů už toho městu jako vlastníkovi nemovitostí mnoho nezbývá, jako majitel veřejných budov ale určité resty má. Navíc by obce a města měly splnit povinnost danou zákonem a od roku 2014 mít zateplené právě veřejné budovy, především pak školské objekty. V budoucnu ho této povinnosti nikdo nezbaví, a ještě nebude nejspíš žádná šance pomoci si získáním dotace. „Pokud jde o přímé nevratné dotace, které jsme čerpali do této chvíle, například z projektu Zelená úsporám, ty už skončily a nové by měly mít jiný systém. Už se nejspíše nebude jednat o nevratné dotace, ale o dotace úroků na půjčky, které si obce a města budou brát. Tak nás o tom alespoň informoval ministr životního prostředí. Myslím si, že Zelené úsporám definitivně odzvonilo a žádný podobný dotační titul už vypisován nebude. Dá se tedy říct, že na podobné akce, jako bylo zateplení bytového domu 1008 a 1009, jsme čerpali poslední dotaci, která do Prachatic přišla," upozornil Martin Malý.

Městu tak zbývá z vlastních panelových bytových domů zateplit ještě objekt s pečovatelskou službou v ulici SNP. „Na ten bylo v letošním roce schváleno rozpočtové opatření, takže nám vlastně zbývá z podobných panelových domů ve vlastnictví města zateplit menší panelový dům u nemocnice, který město převzalo zpět do správy od ledna letošního roku. Pokud nebude rozhodnuto o nějakém způsobu privatizace domu, chceme do jeho oprav dále investovat, a to urychleně," doplnil starosta Malý s tím, že poslední nezateplený dům, který už ale není panelový, je v Ševčíkově ulici. A zateplit zbývá městu ještě několik menších bytovek do šesti bytů, které z různých důvodů nebyly v minulosti privatizovány.

Pokud se týká již zmíněných školských zařízení, starosta připustil, že zateplit zbylé dvě základní školy a objekty mateřské školy v Zahradní ulici a v ulici U Stadionu město rozhodně do roku 2014 nestihne. Zejména se to týká základních škol v Národní ulici a na Zlaté stezce. „Máme zpracovány projekty na všechny dosud nezateplené školské objekty a netýká se to jen základních škol. U mateřské školy sice máme zažádáno o dotaci na budovy v Zahradní a U Stadionu, ale s ohledem na obrovský převis poptávky počítáme i s tím, že budeme muset postupovat stejně jako v případě bytových domů, tedy postupně rok za rokem z vlastních peněz," připustil Martin Malý.

Která ze školských budov dostane v takovém případě přednost, není podle prachatického starosty dosud rozhodnuto. „O tom bude jednat zastupitelstvo, ale dá se předpokládat, že přednost dostanou menší objekty, tedy objekty mateřské školy. A to hlavně z důvodu nižších finančních nároků oproti velkým areálům základních škol, kde se stále budeme snažit získat alespoň nějakou pomoc zvenčí," naznačil Martin Malý, že i když budou dotace nižší, vždy jsou přínosem. „Finanční situace samospráv není dobrá a daňové příjmy se nedaří plnit tak, jak bychom si představovali. Jakákoli částka je dobrá a v minulosti to pro nás byla velká pomoc, i když si musíme zvyknout, že většina dotací už nebude tak vysoká jako v minulosti," dodal Martin Malý.