„Přímo ve Lhenicích se jedná o zasedací síň, přičemž bylo přiděleno okolo osmi set padesáti tisíc korun,“ sdělila starostka městyse Lhenice Marie Kabátová. Dle jejích slov se ale ještě musí uskutečnit výběrová řízení týkající se této akce . „V tomto případě místní akční skupina ještě zažádá o přidělení úvěru, po pěti letech pak majetek převezme městys,“ dodala Kabátová.