Povinnost starat se o schůdnost chodníků v zimním období nově připadajícím na obce a města, bude i zde znamenat vyšší náklady. Řešení se nabízí v nákupu další techniky a také v sezónním pracovníkovi prostřednictvím úřadu práce.

(mis)