Projekt se snaží zejména mladé čtenáře seznámit s poezií formou pro mladé lidi stravitelnější a zábavnější. První setkání se konalo v pátek 19. ledna v Radničním sále a v ZŠ Národní a zúčastnili se ho žáci nejvyšších ročníků prachatických základních škol.

Lektor doc. PhDr. Libor Martínek, PhD. se věnoval zhudebněné poezii básníka Josefa Kainara. V průběhu besedy si návštěvníci vyslechli skladby folkové i jazzové a zaznělo dokonce i reggae. Kainarovy básně byly interpretovány mnoha hudebníky, poslechnout jsme si mohli hlas Evy Olmerové, Jiřího Suchého nebo Michala Prokopa. Nechyběla ani nejznámější báseň Stříhali dohola malého chlapečka v podání Vladimíra Mišíka.

Josef Kainar byl velice zajímavou osobností české literatury minulého století, v jehož poezii se odráží i problematické období našich dějin, v němž jeho život probíhal. Je dobře, že jeho básně žijí dál v skladbách a písních mnoha současných hudebníků.

Lucie Jiraňová, Městská knihovna Prachatice