I když je to už krajní případ, ta možnost tady je. Většinou se ale podílejí na zvelebování své obce, a to jak při různých opravách, tak i při pořádání kulturních akcí. O to zajímavější pohled se vám naskytne na Žitné, kde je součástí sboru dobrovolných hasičů šestnáctiletá Markéta Toušková. „V dubnu minulého roku mě oslovil velitel místního sboru, zda bych s ostatními děvčaty nechtěla vytvořit ženský tým. Samozřejmě jsme to společně prodiskutovaly a nakonec jsme se rozhodly, že to zkusíme,“ vzpomínala Markéta Toušková, která do sboru nakonec přivedla i svého bratra.
První, co se mladá děvčata učila, byly pojmy, se kterými se hasiči setkávají. „Musely jsme se například naučit, co je rozdělovač, savice, jaký je rozdíl mezi hadicemi a tak. Bylo to pro mě na začátku docela složité, protože jako holka jsem se s tím dříve nikdy nesetkala,“ řekla hasička.
Podle jejích slov to ale nebylo jediné, co se musela učit. Hasiči musí zvládat i svou techniku. „Všechny ty věci jsou docela těžké. Když jsem poprvé vzala do ruky hadici a při tréninku s ní běžela, nebylo to zrovna lehké. První čas tak nebyl nejlepší. Musela jsem se zapřít a za to se můj výkon postupem doby stále zlepšoval,“ s úsměvem vyprávěla Markéta Toušková.
Tým děvčat už má v dnešní době za sebou několik tréninků, vyzkoušely si i námětové cvičení. „Jde vlastně o takový požár nanečisto. Uměle se vytvoří podmínky, které u normálního požáru mohou nastat. My si tak vyzkoušíme, jak se zachovat a především čemu předejít, aby se nám nic nestalo. Z těchto tréninků jsem si mnoho vzala, protože si tak dokážu lépe představit, do čeho bych vůbec mohla někdy v budoucnu jít. Hlavně si ale dokážu představit, co musí prožívat profesionální hasiči, kteří často nasazují své životy, aby chránili druhé. Velkou roli určitě hraje psychika člověka,“ komentovala dobrovolná hasička.
Markéta Toušková je za své členství ve sboru moc ráda. Podle jejích slov toho má ale ještě hodně před sebou. „Člověk se učí každou minutou, kterou stráví na tréninku, to jsem na sobě poznala i já. Proto bych chtěla, aby tréninků bylo co nejvíce. V tomto roce se účastníme okrskové soutěže a já bych byla moc ráda, kdybychom se umístily na předním místě. Nejlepší by samozřejmě bylo místo první,“ s přesvědčením tvrdila Markéta Toušková.
Jako dobrovolná hasička vypomáhá na akcích, které sbor pořádá. „Pravidelně se pořádá hasičský bál nebo posvícení. Já vypomáhám tam, kde je potřeba. Důležitá je správná organizace a o tu se snažíme všichni. Jsme kolektiv, a tak musíme i na veřejnosti vystupovat,“ řekla hasička a závěrem vyprávění dodala, že se v mužském kolektivu cítí velmi dobře, protože v případě potřeby ji s čímkoli pomohou.

MARKÉTA TOUŠKOVÁ. Narodila se v roce 1994 a v současné době žije nedaleko Netolic, v obci Žitná. Povinnou školní docházku si splnila v Netolicích a její další kroky mířily do Prachatic. Zvolila si tříletý učební obor kadeřnice. Dobrovolnou hasičkou se stala v minulém roce, kdy dostala nabídku od místního velitele dobrovolných hasičů na vytvoření ženského týmu.