MUDr. Jan Antonín Mager se narodil v červnu 1941 v Plzni. Vyrůstal v Klatovech. V roce 1958 maturoval na tamní jedenáctileté střední škole a několikrát se bez úspěchu ucházel o přijetí na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Přijat nebyl z kádrových důvodů. „Složil jsem přijímací zkoušky na filozofickou fakultu, tam mě nepřijali. Medicínu jsem měl na druhém místě a následně mě nepustili k druhému termínu přijímacích zkoušek. Šel jsem až na třetí už po začátku školního roku a přijali mě,“ vyprávěl u příležitosti osmdesátých narozenin, ke kterým mu blahopřál tehdejší starosta Martin Malý. Právě na studiích medicíny se seznámil se svou budoucí ženou MUDr. Danuší Magerovou, skvělou prachatickou pediatričkou.

Jan Antonín Mager slaví jubileum a při té příležitosti Prachatické muzeum vydá novou publikaci.
Jan Antonín Mager: Prachatice pro nás byly jasná volba

Jan Antonín Mager vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, kde v roce 1964 promoval. Následně nastoupil jako lékař na chirurgické oddělení prachatické nemocnice. V Prachaticích Magerovi „zakotvili“ dílem náhody, původně chtěli do Písku. Pro oba tam ale tehdy místo nebylo, v Prachaticích ano. Navíc prapraděd MUDr. Magera sem přišel z Volar v roce 1805. Prachaticích se pak narodil praděd i dědeček MUDr. Magera. V roce 1980 se Jan Antonín Mager stal primářem chirurgického oddělení NsP Prachatice. Dozoroval výstavbu chirurgického oddělení v nové nemocnici. Působení na chirurgickém oddělení ukončil v roce 1992 ze zdravotních důvodů.

Celoživotní vášní Jana Antonína Magera byla historie, geografie i kulturní historie. Od mládí se věnoval genealogii, mapoval historii rodů a věnoval se regionální historii. Jan Antonín Mager je autorem či spoluautorem desítek publikací s historickými tématy. Byl členem Genealogické a heraldické společnosti. V roce 2005 mu byla starostou Janem Bauerem udělena Cena města Prachatice. Od roku 1990 zasedal v názvoslovné komisi města Prachatice. Působil jako člen správní rady Nadačního fondu města Prachatice. Spolu s Pavlem Fenclem je autorem návrhu vlajky města Prachatice.

Poslední rozloučení s Janem Antonínem Magerem se uskuteční v úzkém rodinném kruhu. Čest jeho památce.

Zemřel Jan Antonín Mager.Zemřel Jan Antonín Mager.Zdroj: Pohřební služba Paule Prachatice