Práce v zemědělství je pro Františka Hodinu, ředitele firmy Prima Agri PT , koníčkem od dětství. Posledních pár let sice především vede největší prachatickou zemědělskou společnost, ale i tak dokáže za každého ze zhruba třicítky zaměstnanců zaskočit v případě, že by nemohl nastoupit do naplánované směny. Je vystudovaný zootechnik a prošel si v zemědělství snad každou činností.

Zemědělec František Hodina nedávno převzal z rukou Václava Franze, předsedy Jihočeské hospodářské komory v Prachaticích, cenu Firma roku 2020.

Společnost se zabývá chovem mléčného skotu, chovem masného plemenného skotu a prasat, ale také pěstováním obilnin, olejnin a krmiv pro skot a prasata. Patnáctiměsíční býk odchovaný u Prachatic se před dvěma lety stal národním šampionem plemene na výstavě Země Živitelka 2018. „Na jatkách bych za něj dostal třicet pět tisíc korun, nám se ho pak podařilo vydražit za cenu mnohonásobně vyšší,“ vzpomněl František Hodina. Masné plemeno chová společnost v ekologickém režimu na loukách kolem Jelemka a Lažistek. „Nepoužíváme žádné chemické látky ani hnojiva na pastvinách ani na ostatních plochách určených k získávání krmiv pro masný skot,“ vysvětluje. Plemenné kusy prodává do chovů po celé republice, celkem má 250 masných krav, z nich je 50 čistokrevných. Maso, které firma vyprodukuje, jde ale většinou do zahraničí. Šanci ochutnat ho ale mohou také zaměstnanci a majitelé pastvin, které si Prima Agri k hospodaření pronajímá. „Je mi to líto, ale nejkvalitnější maso jde pryč,“ vysvětluje.

Podobné je to také s mlékem z Prachaticka. Firma je totiž členem Mlékařského a hospodářského družstva JIH. „My nerozhodujeme o tom, kam půjde naše mléko, družstvo má nasmlouvané zpracovatele a rozhoduje o tom, kam kdo dodává. My jsme u hranic, takže naše mléko jde do Německa,“ popsal. Mléčná zvířata chová firma v kravíně v Nebahovech bez biocertifikace. „Nelze vypěstovat kukuřici bez postřiku. Plevel v kukuřici se musí potlačit, aby neomezoval kukuřici,“ vysvětluje František Hodina. Kravíny v Nebahovech připomínají ty z filmové trilogie Slunce, seno… Celou jejich výživu i dojení řídí počítač. „Krmná dávka, energetické zajištění a všechno další musí být naprosto vyvážené. Zvířata jsou víc hlídaná než lidi,“ vysvětluje.

Společnost Prima Agri obhospodařuje na třináct stovek hektarů půdy a zaměstnává třicet až pětatřicet zaměstnanců a v létě navíc přijímá ještě brigádníky nejčastěji z řad čerstvých penzistů. „Všichni lidé jsou místní. Nemám žádné zahraniční zaměstnance,“ říká pyšně František Hodina s dovětkem, že když jsou lidé za svou práci dostatečně ohodnoceni, je problém se sháněním pracovníků o něco menší. Demonstruje to na příkladu zaměstnanců nebahovského kravína. Práce je to podle jeho slov velmi zodpovědná a ve valné většině zaměstnává středoškoláky.

V hlavě má František Hodina už další plán. Je mu totiž líto, že maso z jeho chovu není dostupné lidem z okolí. V blízké budoucnosti by ho chtěl nabídnout přímo v areálu Prima Agri v Nádražní ulici. Na nevyužitém místě před administrativní budovou by tak mohla vzniknout malá zpracovna masa, prostor pro zrání masa a bufet, kde by společnost prodávala kvalitní hovězí i vepřové maso a výroky z něj. „Je to můj sen. Problém není ani parkoviště, to je součástí areálu,“ vysvětluje a uzavírá: „Zemědělec má produkovat kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny a živit národ.“

Prima Agri PT:

- Společnost založilo v roce 1997 čtrnáct akcionářů.
- V současné době je firma zaměřena hlavně na výrobu mléka, chov masného plemenného skotu a pěstování krmného obilí.
- Firma chová zhruba 1200 kusů hovězího dobytka na farmách Nebahovy, Jelemek, Ostrov a Běleč.
- Srdcem celé společnosti je farma Nebahovy, kde byla v roce 2006 postavena nová dojírna s identifikací dojnic.
- V roce 2019 tam byl postaven nový kravín pro telata.
- Dceřiná společnost Prima Energo vlastní certifikát pro ekologický chov.
- Ředitelem společnosti je František Hodina.