Fórum Zdravého města je jedním z ověřených postupů a požadovaných kritérií v procesu MA 21. V Prachaticích se pravidelně koná již osmým rokem. Pozvání k diskuzi přijalo 96 občanů, vedení města – pan starosta, pan místostarosta, členové Rady města a další zastupitelé.

Mgr. Hana Mrázová, členka rady a politička zodpovědná za MA21 přivítala všechny přítomné občany i hosty. Úvodní slovo přednesl starosta Ing. Martin Malý, následovalo promítnutí reportáže o stavu a způsobu řešení loňských podnětů. Poté se řízení diskuze ujala Dana Diváková pověřená kanceláří Zdravých měst. Fóra se opět zúčastnil předseda NSZM a zastupitel města Litoměřice MGR. Petr Herman se přítomným svěřil, že dění v Prachaticích pravidelně sleduje a rád se vrací nejen kvůli kouzlu města, jeho příjemné atmosféře, ale především kvůli setkáním jako je toto. Ocenil zejména účast a aktivní zapojení těch nejmladších školáků a studentů prachatických škol.

Diskuse u každého z osmi stolů rozdělených dle témat byla velmi plodná, nejvíce podnětů či návrhů občanů bylo k oblasti Životní prostředí a Doprava, parkování, stav komunikací.

U každého stolu, se museli diskutující dohodnout na dvou nejdůležitějších, ze kterých přítomní občané hlasováním pomocí kroužků vybrali deset s nejvyšším počtem hlasů. Zda vidí priority stejně i občané města Prachatice, kteří se fóra nezúčastnili, ověří v následujících dnech anketa, a poté bude s výsledkem seznámeno zastupitelstvo.

Které podněty se dostaly u jednotlivých stolů do popředí?

Životní prostředí
Výsadba lipové aleje ke stému výročí republiky
Motivační systém třídění odpadů, spravedlivější poplatek

Rozvoj města, zaměstnanost, podnikání, investice, občan a úřad
Zřídit odborný útvar rozvoje města

Sociální oblast, bezpečnost a prevence
Sociální bydlení pro rodiny s dětmi
Zaměření politiky města na rodiny s dětmi

Doprava, parkování, stav komunikací
Zvýšení dohledu Městské policie na parkování ve městě
Častější svoz veřejnou dopravou do areálu nemocnice

Školství, výchova, vzdělávání
Podpora vzniku lesní školky, vyčlenění vhodného pozemku, finanční dotace na dítě
Podpora zřizovatele při vzniku montessori MŠ při ZŠ Národní, bez potřeby další investice

Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch
Přehodnocení funkčnosti a využití otevřeného koupaliště Hulák
Snížení nájmu pro kulturní akce pořádané místními spolky v Národním domě

Zdraví obyvatel, zdravý životní styl
Vznik Komunitního centra, Zlatá stezka 145, rekonstrukce domu - ubytování, sdílený prostor
Úprava tankovky, instalace prvků pro zvýšení tělesné kondice

Názory mladých
Lavička s nabíječkou pro mobily
Zimní stadion

Anketa bude probíhat elektronicky prostřednictvím webu města. Zahájení hlasování v pátek 16. března, ukončení v neděli 8. dubna.

Marie Peřinková, koordinátor Zdravého města Prachatice