Přestože vše mělo začít v listopadu roku 2007, ten pravý kolotoč se pro Stanislava Žáka roztočil teprve minulý měsíc, kdy zjistil, že mu na jeho účtu chybí částka 18  600 korun. „V bance mi sdělili, že tuto částku zablokovali na základě nějakého exekučního příkazu, který jsem ale já neobdržel," říká Stanislav Žák, pro kterého další problémy měly teprve začít.

„Následně jsem zjistil, že jsem sice byl na rozdělovníku exekučního rozhodnutí jmenován, ale nikdo se jaksi neobtěžoval mi tento příkaz doručit," pozastavuje se Stanislav Žák nad postupem soudního exekutora. A není to zdaleka vše, co se mu na jednání soudního exekutora nelíbí. Ačkoliv byl soudní exekutor bankou ve stanovené lhůtě vyrozuměn, že jím požadovaná částka 18  600 korun byla na účtu Stanislava Žáka zablokována, vydal v následujících dnech další exekuční rozhodnutí na nemovitý majetek Stanislava Žáka i na jeho důchod u České správy sociálního zabezpečení.

Aby toho nebylo málo, rozporuje Stanislav Žák i poměrně zásadní dokument v celé záležitosti. Tím je údajně doručené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu o povinnosti uhradit telekomunikační společnosti dlužnou částku. „Toto rozhodnutí mi ale nebylo nikdy doručeno a podpis, který je na doručence ze dne 23. září loňského roku, je zfalšovaný, což budu dokladovat a prosazovat při dalších jednáních," tvrdí Stanislav Žák.

Ten se ve středu obrátil na Okresní soud v Prachaticích, který v případu exekuce rozhodoval. „Jelikož soud rozhodoval na základě nepravdivých informací, jeho rozhodnutí nemůže být věcně správné," domnívá se Stanislav Žák. Ačkoliv ještě rozhodnutí okresního soudu nenabylo právní moci a je tudíž nevykonavatelné, má Stanislav Žák obstaveny účty a veškerý majetek. „Pro mne je nepřijatelné zjištění, že soud prostě podklady nezkoumá, ale je v roli pošťáka, dostane papír, orazítkuje ho a pošle dál."

Podle mluvčího Okresního soudu v Prachaticích Bohumila Veselého dorazilo odvolání Stanislava Žáka na soud ve čtvrtek ráno. Celá věc tak nyní míří ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Ten pak rozhodnutí okresního soudu buď potvrdí, nebo je vrátí k dalšímu projednání zpět do Prachatic.