Kromě rekonstrukce kinosálu za dvanáct milionů korun, na kterou chce získat dotaci z evropských fondů, a na dvaadvacetimilionovou opravu místních komunikací po letošních záplavách s přispěním ministerstva pro místní rozvoj, už připravuje projekt nové čistírny odpadních vod.

Náklady právě na tento projekt přitom starosta Zdíkova Zdeněk Kantořík odhaduje na devadesát milionů korun. „Jsme ve fázi územního řízení na stavbu čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu,“ potvrdil Kantořík. Z větší části by investice měla do budoucna sloužit obyvatelům Zdíkova a Masákovy Lhoty, což v současnosti představuje zhruba dvanáct set obyvatel. Čistírnu odpadních vod ale chtějí dimenzovat na dva tisíce ekvivalentních obyvatel.

Chtějí mít rezervu

„Máme tu rozvojovou oblast, kde je přibližně sto padesát parcel pro další rodinné domy, takže výhledově by kapacita čistírny měla být dostačující,“ ubezpečil Kantořík. Totéž se podle něho ale rozhodně nedá říct o současném zařízení. „Máme tu tři čistírny odpadních vod. Dvě bychom zrušili a tu zbývající bychom využili pro rekonstrukci na moderní zařízení včetně páteřního řadu. V nevyhovujícím stavu je také kanalizace a část vodovodu je ze třicátých let minulého století, takže bychom se pustili i do jeho rekonstrukce,“ shrnul starosta Zdíkova.

Optimistický předpoklad je, že by se obec o dotaci ucházela na Státním fondu životního prostředí ČR, který by mohl vypsat příslušný dotační titul pro obce ležící ve velkoplošných chráněných krajinných územích, což platí i pro Zdíkov.

Každá obec svou

„Na projektu nové čistírny odpadních vod pracujeme už několik let. Původně se někdy v roce 2001 plánovala jedna velká čistírna společná pro Zdíkov a Stachy. Od tohoto plánu se nakonec ustoupilo, protože by byly vysoké nejen vlastní investiční náklady, ale také následné provozní náklady a komplikované by bylo i vyúčtovávání. Proto jsme přistoupili k oddělení obou investic,“ vysvětlil Zdeněk Kantořík.

Podle něho by původně plánovaná společná čistírna odpadních vod vyšla zejména kvůli propojení obou obcí na 260 milionů korun, ovšem v cenách platných ještě před několika lety.

Deník/Miroslav Fuchs