Dodavatelská firma už si převzala budoucí staveniště a je tedy jen otázkou času, kdy práce zahájí. Nicméně, řidiči se budou muset smířit s tím, že letní motoristická sezona se na Prachaticku neobejde bez místních dopravních omezení spojených ať už částečnými, nebo úplnými uzavírkami.

Tento týden by se tak mělo začít s rekonstrukcí mostu v Mičovicích a lidově řečeno na spadnutí jsou i práce na dvou mostech na Čkyňsku. Jeden přímo ve Čkyni, druhý jen několik kilometrů odtud na trase směrem na Vlachovo Březí pod Lčovicemi. „Pokud se týká mostu na silnici třetí třídy 12259 v Mičovicích, tam jsou práce plánovány až do 25. září a doprava bude v tomto úseku zcela vyloučena a svedena po objízdných trasách. Autobusová a místní osobní doprava bude vedena přes Mičovice s výjezdem zpět na silnici číslo 122 na Lhenice. Pro nákladní dopravu bude objízdná trasa vyznačena přes Ratiborovu Lhotu a Třebanice do Lhenic,“ upozornil Martin Grožaj z prachatického závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Po mostním provizoriu se bude jezdit ve Čkyni, kde se chystá oprava mostu na výjezdu z obce ve směru na Vlachovo Březí. Pěší a cyklisté budou po dobu rekonstrukce muset využívat lávku za základní školou. „Druhý most na Čkyňsku pod obcí Lčovice se bude opravovat také z větší části přes letní sezonu s dokončením plánovaným na začátku října. V tomto úseku bude doprava vedena po mostě vždy v jednom jízdním pruhu s řízením světelnou signalizací,“ dodal Martin Grožaj.

Pokud se jedná o modernizované úseky silnic na Prachaticku, v nejbližších dnech se začne pracovat na komunikaci z Chrobol na Ovesné.