Prosazujete myšlenku, že nemocnice není standardní obecně prospěšná společnost. Z čeho tak usuzujete?

V posledních měsících zastupitelstvo opakovaně vyzvalo správní radu Nemocnice Vimperk o předložení finančních výkazů a dalších informací o činnosti tohoto sociálně–zdravotnického zařízení. Zástupci správní rady, resp. Sanatorium Javorník nejsou ochotni tyto informace poskytnout a jejich chování vypadá tak, jakoby se nejednalo o obecně prospěšnou společnost založenou městem Vimperk, ale o běžný podnikatelský subjekt, například Nemocnice Vimperk s.r.o.. To ovšem není pravda a zastupitelé si to uvědomují.

Více v tištěném vydání v sobotu 14. června 2008.