Jak už na začátku týdne jednatel sanatoria Vladimír Stárek informoval, rozhodlo se sanatorium předat kontrolu a řízení společnosti městu. „A to na základě sdělení Martina Paštiky, že požaduje převzetí kontroly a řízení a vrácení zakladateli pravomocí jmenovat správní a dozorčí radu. Dalším impulzem byl fakt, že město bude požadovat uzavření řádné nájemní smlouvy a platby nájemného bez zohlednění minulého zadlužení společnosti,“ vysvětlil Vladimír Stárek.

Více v tištěném vydání v sobotu 30. srpna 2008.