„Jedná se o převody pozemků, přičemž představíme základní východiska, průzkumy, rozbory území a také představíme výchozí návrh zadání nového územního plánu široké veřejnosti,“ informoval o programu zastupitelstva starosta obce Zdeněk Kantořík.