Zdíkovští tak ukončili plesovou sezonu zvesela. Hned v sobotu se pak rozhodli přivítat jaro. Děti se rozloučily se zimou. V místním potoce „utopily" Moranu, aby mohlo převzít vládu jaro. V Zámeckém parku je čekalo mnoho pohádkových postav, plnění úkolů a odměn. Nakonec si ještě stihly upéct špekáčky nad ohněm.

Michaela Vozandychová