Celý dokument pojednával o jedné etapě života Nicholase Wintona, kdy v roce 1939 z vlastní iniciativy zachránil 669 převážně židovských dětí a v době nacistické okupace je z Československa přepravil přes hranice hitlerovského Německa do Velké Británie.

O osobním setkání a spolupráci s Nicholasem Wintonem vyprávěl dramaturg pan Zdeněk Tulis. Byl to veliký člověk. Celou besedu provázela velmi silná atmosféra.

Ludmila Bicanová, zástupkyně ředitelky MěK Prachatice