„Od poloviny listopadu do poloviny prosince jsme testovali skoro čtyři sta padesát žáků osmých a devátých ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií na Prachaticku. V lednu jsme pak nasbíraná data zpracovávali,“ popsal Marek Valta k průzkumu, který zahrnoval šest obratnostních disciplín a dotazník, který všichni respondenti vyplňovali.

Test čítal skok z místa, hod medicinbalem, Jacíkův obratnostní test, leh sedy za minutu, člunkový běh a počet shybů (chlapci) či dobu výdrže ve shybu (děvčata).

„Neměli jsme srovnání s žádnými daty. Celkově se dá předpokládat, že je tělesná zdatnost horší než před lety, ale na druhé straně musím říci, že jsme byli příjemně překvapeni. Samozřejmě mohly být výsledky lepší, ale myslím si, že můžeme být spokojeni,“ shrnul výsledky testování M. Valta.

Nejoblíbenější sporty:1. Fotbal
2. Hokejbal
3. Tanec
4. Požární sport
5. Plavání
6. Snowboarding
7. Běžecké lyžování

Pro vyhodnocování výsledků byla použita tabulka kritérií pro přijetí na Sportovní gymnázium ve Vimperku. A jak by dopadli respondenti průzkumu? „Někdo byl lepší v silových disciplínách, ale ztrácel ve vytrvalostních a naopak. Celkově se dá říci, že třetina z testovaných by s průměrnými výsledky kritéria pro přijetí na sportovní gymnázium splnila, ale musela by na sobě ještě zapracovat,“ doplnil k výsledkům Marek Valta.

Podle předpokladů patří k nejoblíbenějším sportům na Prachaticku fotbal, druhý skončil hokejbal, třetí tanec a čtvrtý požární sport. „Docela mi ve výsledcích schází lední hokej. Na druhé straně překvapil třeba požární sport, který mohl být dříve podceňován, ale stále více se profesionalizuje,“ vybral z výsledků dotazníku student. Bez zajímavosti není určitě ani to, že 35 procent dotazovaných sportuje třikrát týdně a 27 procent dotazovaných dokonce minimálně čtyřikrát týdně. Je vidět, že současnou mládež sport baví a je na čem stavět.

Tento průzkum by neměl skončit v zapomnění, určitě má velkou vypovídací hodnotu. „Rádi bychom v průzkumu pokračovali. Doufáme, že studenti, kteří přijdou na gymnázium po nás, na tento projekt naváží. Za takových deset let to bude určitě zajímavé srovnání, kam se tělesná zdatnost této věkové skupiny na okrese Prachatice posunula,“ přeje si Marek Valta.

Závěry průzkumu tělesné zdatnosti žáků a žákyň 8. a 9. tříd v okrese Prachatice:


62% testovaných dětí v okrese Prachatice sportuje pravidelně alespoň 3x týdně.
Z měřeného vzorku na 12 školách je nejvíce oblíben fotbal, na 2. místě je to hokejbal, dále pak překvapivě, tanec. Zajímavé je, že 4. místo v oblíbenosti v této věkové kategorii zaujímá hasičský sport.

Testování tělesné zdatnosti:

Síla horních končetin je u chlapců v průměru velmi slabá. 55 % chlapců udělalo 0-1 shyb (opakovaně). U dívek to také nedopadlo pěkně. 38 % dívek vydrželo ve shybu 0 - 5 sekund.

V dalších měřených pohybových disciplínách to bylo značně lepší:

Skok z místa (odrazová síla dolních končetin): 64 % chlapců skočí z místa více než 180 cm, více než 2 metry 37 % chlapců. 53 % dívek skočí více než 160 cm a 31 % více než 180 cm.

Hod plným míčem (2 kg) obouruč (dynamická síla paží a trupu): 52% chlapců hodilo více než 6,5 m, z toho 25 % přes 8,5 m. To lze hodnotit jako velmi dobrý výsledek.

Jacíkův test (obratnost): 45% chlapců získalo 40 a více bodů a 55 % dívek 35 a více bodů, což je také velmi slušný výsledek.

Sed – leh: opět velmi slušné výsledky – 49% chlapců udělalo za 1 minutu více než 35 sed – lehů a 64 % dívek více než 30 sed – lehů.
Velmi slušně dopadlo měření vytrvalostních předpokladů: V člunkovém běhu dosáhlo 49% chlapců více než 13 přeběhů a 84% dívek více než 11 přeběhů.

Lze tedy závěrem konstatovat, že děti ve věku 14 a 15 let v okrese Prachatice mají zájem o sportování a provozování tělesných aktivit a že tělesná zdatnost 14 a 15 letých dětí v okrese Prachatice je, kromě síly horních končetin, na velmi slušné úrovni.

Průzkum prováděli žáci čtvrtého ročníku předmětu Teorie sportovní přípravy (pod vedením Vojtěcha Huříka) David Novák, Marek Valta, Dominik Vacík, Dominik Klement, Jiří Mánek, Tereza Vostradovská, Jan Kaifer, Tereza Kreuzigerová, Jakub Kadlec.