Ti proto podepsali petici, v níž nesouhlasí s tím, aby město prodalo další část nádvoří podnikateli, který tu má ve vlastnictví už některé budovy.


„Máme tam stodoly, auta a najednou se dozvíme, že se pozemek prodá. Budeme bydlet někde, kde budou dva metry kolem baráku. Máme psy, auto. Město jako důvod udává, že tu ten podnikatel opraví kanalizaci, ale ta je deset let hotová," zlobil se Milan Bigas. Stejný názor měla i Anna Sekyrová. „My pořádně ani nevíme, co by tam ten podnikatel udělal, jak to bude v budoucnu vypadat," doplnila Anna Sekyrová.
Podle starosty Oldřicha Petráška ale město zatím nic neprodalo a o tom, jestli opravdu prodá, bude jednat až ve chvíli, kdy bude mít na stole podklady od zájemce o koupi. „Proto jsme ani na zastupitelstvu tuto otázku neřešili. Máme tu další podněty od lidí, co tam bydlí a všechno musíme pořádně rozklíčovat. Stejně tak i otázku věcných břemen a podobně," vysvětlil Oldřich Petrášek.


Proto nakonec zastupitelé neřešili ani bod z programu, kdy jeden z majitelů objektu v Petrově Dvoře žádal o věcné břemeno a odprodej části pozemku kolem něj. „K této otázce se vrátíme a detailně všechno posoudíme," dodal starosta.