Pod kostelíkem svatého Víta hřměla technika, burácely motory alegorických vozů a nechyběly pozdravy a zdravice představitelů státní moci. Nechyběly portréty a busty státníků a zakladatelů socialismu V.I. Lenina a Josepha Visariionoviče Stalina či zakladatele neslavné organizace ČEKA, která byla předchůdcem NKVD Felixe Edmunda Dzeržinského.


V průvodu šly dorostenky ze spartakiády, vojáci všech zbraní, zaměstnankyně místního kravína, pionýři, svazáci a soudruzi zdravili první máj. Republice, více práce, to je naše agitace, Soudružky ze statku zdraví první máj, traktoristé a ostatní řidiči alegorických vozů s hesly Úkoly pětiletky splníme, či Závěry 25. sjezdu jsou jsou pro nás hlavním úkolem a odezva velké hurá to byla vzpomínka na dobu, kdy průvody na prvního máje byly povinné. Slavnostní průvod ukončili Internacionála a hymny ČSSR a SSSR. Počasí sice nepřálo, ale ve Zbytinách se sešlo mnoho lidí a náramně se pobavili.

LADISLAV BERAN