Obec má v současné době včetně přilehlých osad Blažejovice, Koryto, Spálenec, Skříněřov a Sviňovice celkem 318 obyvatel.

Zbytiny jsou poměrně mladou obcí, věkový průměr obyvatel je 40,25 let. V obci lze najít poštu, školu, dětský koutek, obchod se smíšeným zbožím, restauraci, knihovnu s internetem či motorest v Blažejovicích. „Snažíme se našim obyvatelům dopřát co možná nejkvalitnější podmínky pro jejich život. Jedním z našich cílů je i připravit pozemky pro výstavbu dalších rodinných domů. Slibujeme si o toho, že mladí lidé budou chtít v obci zůstat. Stejně tak už delší dobu řešíme problém s tím, že nenechají své děti v naší škole. Raději je tak pošlou například do Prachatic, přitom naše škola nabízí kvalitní výuku i pomůcky. Věřím, že právě výstavba nových rodinných domů by měla problém částečně vyřešit,“ věří starosta obce Antonín Poskočil.

Plány obce

Obec se může chlubit i novou kanalizací za téměř třicet pět milionů korun. „Momentálně je ve zkušebním provozu, ale všechny výsledky nasvědčují tomu, že by neměl být žádný problém. V nejbližší době tedy požádáme o kolaudaci. Dalším z našich plánů je i vybudování rybníka za hřbitovem. Ten by nám výrazně pomohl v případě, že by se znovu opakovaly povodně. Bylo by v něm totiž sedmdesát tisíc kubíků vody. Jeho kapacita by ale byla o třicet tisíc kubíků vyšší. A právě toto množství vody by byl schopen zachytit,“ upřesnil plány obce Antonín Poskočil.

Co se týká pracovních příležitostí jsou na tom Zbytiny poměrně dobře. „Je jasné, že někteří obyvatelé dojíždějí za prací například do Volar nebo Prachatic, ale i tak tu máme například firmu, zabývající se zemědělstvím či Lesy České republiky,“ hodnotil.

I děti si v obci přijdou na své. Mohou si hrát na celkem dvou hřištích, tenisových kurtech či nejrůznějších herních prvcích. „Pro děti připravujeme i zajímavé akce jako je například Den dětí, lampionový průvod, posezení u táboráku nebo mikulášskou nadílku. Naopak dospělí si pochvalují Staročeskou konopickou, kterou jsme v minulém roce obnovili po dlouhých šestnácti letech. Dále je velmi oblíbené pošumavské setkání,“ myslí si starosta Poskočil.

Působivá příroda

Turisté mohou navštívit ve Zbytinách a okolí řadu zajímavých míst. Za zmínku stojí kostel Sv. Víta, kostelík sv. Magdalény, Sviňovický vrch či řada kapliček.

Důležitou roli hraje v obci také sbor dobrovolných hasičů. „Jejich práce si velice vážíme. Letos jsme jim například koupili nové hasičské auto za sto tisíc korun. Rovněž připravují i kulturní akce pro naše obyvatele,“ dodal Poskočil.

Jak vznikl název Zbytiny

V písemných pramenech ze čtrnáctého století se uvádí název obce ve formě Svitin, Cvitina, což bylo vykládáno za zkomoleninu formy svídina. Toto místo označovalo místo porostlé svídou. Koncem čtrnáctého století se objevuje také forma Sbytin, Zbytiny. Jazykovědci odvozují původ tohoto místního jména od slovesa zbíti, které tvořilo základ slova zbitina pro místa sinalá (modřiny).