Nejdříve se jelo vlakem do Lenory, kde na ně čekal Augustin Sobotovič a tři zdatné pekařky s panem Ivanem. Čekala je ukázka, jak se peče v obecní peci. Nejdříve Mistr velké lóže pecařské dětem povyprávěl, jak se chleba peče a co vše tomu předchází. A pak se zpívala hymna pecařů Pec nám spadla.

No a potom se peklo nejdříve houstičky a tradiční česnekové placky. No, a protože chleba se kvasí a kyne a potom se peče, tak v této době se děti základní školy pod vedením paní ředitelky Petry Staňkové jely na Soumarský most, kde byla procházka rašeliništěm a bunkry z druhé světové války. U bunkru je čekal pan Honza Němeček u Řopíku, jak se malé pevnosti říkalo, ten Soumarský má ještě jméno Honzík. Výklad, ukázka bunkru a střelba ze vzduchovky to se moc líbilo. Oběd v Soumarské hospodě, kde v době vožení soli z Pasova do Čech odpočívali soumaři. Po výborném obědě se jelo zpět do Lenory na ten chleba. Zde zde pro děti bylo připraveno ochutnávání a hlavně dárek žitných zákusků domů.

Byl to krásný výlet za solidního počasí a děti děkují paní ředitelce a jejím pomocnicím a panu starostovi, který za obec Zbytiny kteří zabezpečili autobus a výborného řidiče pana Ivana.

Ladislav Beran