Zástupce investora společnosti Rent Group Zdeněk Mrzena ale předpokládá, že by se tak mělo stát na přelomu září a října. „V tuto chvíli nemohu být přesnější. Jsme na začátku výběrového řízení na dodavatele stavby, což bude také určitou dobu trvat," doplnil.


Po dokončení by mělo obchodní centrum zabírat zastavěnou plochu zhruba 4000 metrů čtverečních, samotná prodejní plocha pak přibližně polovinu. K dispozici bude kolem 170 parkovacích míst, plocha pro kontejnery na tříděný odpad a příjezdová komunikace pro zásobování centra. Právě tou ale přichází město o čtyři parkovací místa, která využívají návštěvníci koupaliště Hulák za požární nádrží. To společnost rent Group nahradí vybudováním nových čtyř parkovacích míst. „Při řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům jsme vykoupili pozemek, na kterém byla čtyři parkovací místa, a na základě dohody s městem Prachatice je nahradíme ve zmíněné ploše směrem k parku Mládí. Na to už máme vydáno stavební povolení, takže k omezení počtu parkovacích míst například pro návštěvníky veřejného koupaliště Hulák nedojde," ubezpečil zástupce investora.


Čím víc se blíží termín zahájení stavebních prací, tím více se začínají objevovat hlasy, že navržené dopravní řešení v Krumlovské ulici příliš plynulosti a bezpečnosti dopravy nepřispěje. Negativní hlasy přitom zaznívají spíše od lidí, kteří nebudou stavbou centra přímo dotčeni, ale Krumlovskou ulicí spíše projíždějí. Kritizují hlavně samotné řešení, kdy by měla v této části vzniknout obdobná situace jako u autobusového nádraží, kde na kruhovou křižovatku navazuje klasická křižovatka ve tvaru T. „Dopravní řešení bylo odsouhlaseno při vydání územního rozhodnutí, takže to rozhodně není nic, co by bylo v současné chvíli nějakou novinkou," pozastavil se Zdeněk Mrzena nad podobnými připomínkami. Připustil, že při územním řízení řešili se silničním správním úřadem několik variant napojení. „I když jsme měli jiné návrhy, nakonec jsme se přiklonili k výsledné variantě. Ta je pro nás sice finančně výrazně náročnější, ale byla vlastně jediná průchozí. Vznikne tedy kruhová křižovatka menšího typu o průměru zhruba dvacet metrů. Tím, že uprostřed nebude rondel, jaký je na ostatních kruhových křižovatkách v Prachaticích, bude umožněn v případě nutnosti snazší průjezd rozměrnějších vozidel. Křižovatka bude prakticky proti vjezdu k Lidlu s tím, že se posune na naše pozemky v místech vjezdu do bývalého areálu Madety. Od výjezdu z ulice Nová by měla být zhruba třicet až čtyřicet metrů," zdůraznil.


Další problém, který může v souvislosti s budováním nové křižovatky vzniknout, je momentálně neřešitelná objízdná trasa v případě uzavření Krumlovské ulice s ohledem na rekonstrukci ulice u Stadionu. Ta by přitom měla skončit až 30. listopadu. „To je natolik specifická záležitost, že ji bude muset řešit vybraný zhotovitel. Ve výběrovém řízení jsme zájemce upozornili, že se v současnosti řeší rekonstrukce ulice U Stadionu, aby s tím zhotovitel mohl počítat ve svém harmonogramu stavebních prací. Jestli to bude řešit ještě letos, nebo na jaře příštího roku, to je čistě jeho záležitost, do toho my zasahovat nebudeme," vysvětlil Zdeněk Mrzena.


Své pochyby na zajištění objízdné trasy při uzavření Krumlovské ulice v době, kdy by nebyla hotova rekonstrukce ulice U Stadionu, vyjádřil i zástupce Správy a údržby silnic v Prachaticích Martin Grožaj. „Příliš nevěřím, že by zhotovitel dostal povolení ke stavbě, pokud by neměl dostatečně zabezpečeno dopravně inženýrské opatření. Bylo by to stejné, jako v případě uzavření Husinecké přehrady. V takovém případě bychom nevydali souhlas se zvláštním užíváním a přechodnou úpravu silničního provozu. A náš souhlas je ze zákona vyžadován," uvedl Martin Grožaj. Spuštění dopravní stavby okružní křižovatky s uzavřením Krumlovské ulice bez zprůjezdnění ulice U Stadionu by mohlo zásadně omezit i zásobování protějšího supermarketu.