„Říční niva Teplé Vltavy je naprosto unikátním chráněným územím, které nemá ve střední Evropě obdoby. Její části byly ale v minulosti poškozeny odvodněním a proto i sem směřujeme finanční prostředky z projektu LIFE for MIRES. Díky nim se daří navracet drobné přítoky do přírodě blízkého stavu a rušit nevhodné odvodňovací soustavy. Již dříve tu Správa Národního parku Šumava obnovila Žlebský a Jedlový potok, loni jsme přidali další dva potůčky, které se opět přirozeně vinou krajinou,“ představuje dosavadní výsledky projektu Lukáš Linhart z revitalizačního týmu. Pomalu se tak daří navracet zamokřená místa, která jako magnet přitahují chráněné druhy ptáků a dalších živočichů. Spolu s tím se obnovují i další příznivé dopady mokřadů na fungování krajiny.

„Potoční a říční nivy jsou důležité pro zdravou a dobře fungující krajinu. Při povodních umožňují vodě rozlít se do neosídlených oblastí a zpomalit svůj odtok. Díky tomu ztrácí povodňová vlna svou razanci a nepáchá tolik škod v lidských sídlech. Kromě toho poříční krajiny hrají významnou roli i při zasakování vody do půdy a doplnění podzemních zásob vody“ připomíná Iva Bufková, vedoucí projektu LIFE.

Kolem obnovených potoků je s probíhajícím jarem opravdu živo a také přínos k pomalejšímu odtoku vody z krajiny je na první pohled znát. Přímo u Teplé Vltavy byly také přehrazeny a zasypány povrchové odvodňovací kanály a přerušeny další stovky metrů drenážního potrubí. Hladina podzemní vody tak na velké ploše stoupla téměř k povrchu a celé území tak zadrží mnohem více vody. Na lokalitě v průběhu léta proběhnou ještě dokončovací práce, do kterých se zapojí i dobrovolníci.

Souhrn potoků doposud obnovených na území Národního parku Šumava:

2013 Hučina – 1,7 km

2014 – 2015 Žlebský potok – 1,8 km, Jedlový potok – 1,2 km

2020 – 2021 v rámci LIFE programu byly řešeny převážně menší přítoky Křemelné, Roklanského potoka, Kvildského potoka, Studené a Teplé Vltavy na lokalitách:

Gelova Huť – 1 km

Nová Hůrka – 2,8 km

Slučí Tah – 0,2 km

Malý Bor – 1,5 km

Pod Skelnou – 2,4 km

Kameničná – 0,5 km

Rybárny – 2,1 km

Nová Slať – 1 km

U Tremlů – 0,7 km

Stožecká – 1 km

Nové Údolí – 1,6 km

Louky pod Dobrou – 1 km

Potok pod Pěknou – 1,1 km