Vimperk – Rozpočet schválí zastupitelé Vimperku až v lednu příštího roku, už nyní je ale jisté, že bude zahrnovat ve výdajích desítky milionů korun na plánované investice.


V tuto chvíli lze počítat s náklady jen podle rozpočtů, protože výběrová řízení nejsou ještě uzavřena. Nicméně návrh rozpočtu musí počítat s hrubými částkami, a ty jsou jen pro předpokládané akce kolem sedmdesáti milionů korun.


V první řadě se do rozpočtu zcela jistě dostane dokončení rekonstrukce úpravny vody v Brlohu za dvanáct milionů korun. Počítáno je také se zateplením šaten v zimním stadionu, dostavbou hasičské zbrojnice ve Výškovicích a stavbou chodníku v ulici Družstevní.


Nejzásadnější ovšem bude pro vimperský rozpočet zateplení Základní školy Smetanova. „Priorita je v tuto chvíli zateplení školy. Když jsme žádali o dotaci, předpokládali jsme, že nás samotné zateplení bude stát zhruba 26 milionů korun, takže poskytnutá dotace činí necelých sedmnáct milionů korun. Vycházeli jsme skutečně jen z nezbytných nákladů na zateplení proto, abychom v dotačním řízení dosáhli co nejlepšího bodového ohodnocení," vysvětluje starostka Jaroslava Martanová.


Jenomže nyní má radnice v ruce rozpočet, podle něhož jen náklady související s pracemi výlučně na zateplení činí skoro 43 miliony korun. Dalších 9 milionů by si podle rozpočtovaných cen vyžádaly další práce, které dotace nepokrývá, nicméně je nutné je při zateplení udělat. „A dalších 6 milionů by muselo město zaplatit za terénní úpravy mezi tělocvičnou a dalšími budovami školy včetně vstupního nádvoří," dodala starostka.


Na zateplení základní školy si tedy budou muset vzít Vimperští s největší pravděpodobností úvěr. Již nyní se připravuje poptávka na poskytnutí úvěru řádově deset milionů korun. A výběrové řízení na dodavatele zateplení by mělo být uzavřeno 8. prosince. tehdy by také měla být známa konečná cena, kterou město za tuto investici zaplatí.


Rozpočet města pro rok 2015 se bude muset vyrovnat také se závazkem minulého zastupitelstva vybudovat chodník v ulici Družstevní, kde se náklady odhadují na necelý milion korun. A tak zvaně pod čarou jako první by měla v návrhu rozpočtu být také rekonstrukce v ulici Nad Stadionem. V tomto případě se předělává projekt, protože oproti tomu původnímu by měly být rozsah a objem prací a tedy i cena téměř dvojnásobné. Dá se tedy uvažovat o dalších pěti až šesti milionech korun. S tím souvisí také fakt, že město bude muset znovu požádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.