„Stávající plán pozbývá platnosti nejpozději k prvnímu lednu dva tisíce šestnáct,“ popisuje starosta obce Oldřich Valouch.
Vedle pořízení nového územního plánu existuje podle jeho slov ještě rychlejší a levnější varianta. „Je možné pouze stávající územní plán aktualizovat. Takováto úprava přichází však v úvahu v případě, kdy se nebudou vymezovat nové zastavitelné plochy, nezmění se koncepce technické infrastruktury a podobně,“ popisuje dále.
Nový územní plán či jen jeho aktualizace se bude týkat především přilehlých osad obce. „Zájem o změnu mají hlavně majitelé firem či fyzické osoby, které v posledních letech získaly pozemky v okolí obce a jejích osad,“ hodnotí dále.
Na závěr dodal, že o rozšiřování současně zastavěného území v osadách však zastupitelstvo zájem nemá.