Do poněkud kuriózní situace se dostali počátkem listopadu vimperští zastupitelé při jednání o převodu veřejného osvětlení v ulici K Vodníku.


Nebylo to poprvé, kdy se o veřejném osvětlení na jednání zastupitelů diskutovalo. Debaty začaly vlastně již na jaře v roce 2011. Tehdy schvalovali zastupitelé soubor tak zvaně vynucených investičních akcí v souvislosti s nápravami škod po povodních z roku 2009. Mezi ně byla zařazena také rekonstrukce místní komunikace spojující město z ulice Purkártova se sportovně rekreačním areálem Vodník.
V té době řešilo město především vybudování komunikace, aby vyhovovala podmínkám pro zařazení mezi místní komunikace, a také opravu kanalizační přípojky z velké části hrazené z dotace. Na vybudování veřejného osvětlení v této části ale město nemělo peníze. Proto uvítalo nabídku podnikatele Martina Paštiky, který se nabídl, že osvětlení vybuduje na své náklady a následně je městu odprodá za symbolickou cenu.


To se i stalo. Komplikace ale nastaly ve chvíli, kdy se celá záležitost měla dotáhnout do konce také papírově. Když byl poprvé v červnu 2012 vimperským zastupitelům předložen návrh o společném postupu při rekonstrukci komunikace a vybudování veřejného osvětlení mezi městem Vimperk a Martinem Paštikou, nelíbilo se zastupitelům, že nebylo jasné, kolik veřejné osvětlení vlastně stálo a chtěli ozřejmit i způsob převodu osvětlení na město. A tak projednání smlouvy odložili na září. Při opakovaném projednávání nakonec smlouvu schválili dvanácti hlasy, když proti smlouvě se postavil zastupitel Pavel Dvořák a hlasování se zdrželi Roman Hajník a Petr Bednarčík. „Vždycky jsem říkal, že co se ve Vimperku postaví, je dobře. Já nemám nic proti tomu, že tam byla realizace stavby, i když stavby na privátní náklady. Dnes, a to říkám veřejně, nebudu pro tuto smlouvu hlasovat, byť jsem pro to zařízení," uvedl tehdy Pavel Dvořák, kterému zásadně vadilo, že smlouvu měli zastupitelé schvalovat zpětně a nemohli se k ní tudíž předem dostatečně vyjádřit.


Přesto se v tu dobu zdálo, že město získá do majetku veřejné osvětlení a vše bude tak, jak má být. Město získalo do majetku veřejné osvětlení, které od Martina Paštiky odkoupilo za deset tisíc korun bez DPH a mohlo se tak začít svítit.


Jenomže, jak se v politice často stává, potvrdilo se rčení, nikdy neříkej nikdy. Podnikatel Martin Paštika se totiž po několika měsících znovu obrátil na vedení města se žádostí o změnu uzavřené smlouvy. Jak se totiž ukázalo, veřejné osvětlení nefinancoval on, jakožto fyzická osoba, ale společnost HM Management, jíž je stoprocentním vlastníkem. Veřejné osvětlení tedy nemohl prodat městu Martin Paštika, ale jeho společnost. Fakticky to znamenalo, že město získalo veřejné osvětlení od neoprávněné osoby, byť majetkově provázané se skutečným investorem a tedy i vlastníkem osvětlení. Již uhrazenou částku za ně Martin Paštika městu poukázal následně zpět, jen nebylo najednou zřejmé, komu vlastně tedy to veřejné osvětlení patří.


O zjednání nápravy se proto vedení radnice pokusilo znovu v září letošního roku. Předložený návrh na zrušení původní smlouvy a současně na uzavření nové již se společností HM Management, ale vimperští zastupitelé neschválili a odsunuli je na listopad. Kdo však očekával, že po více než měsíci bude už jasněji, mýlil se. A nepomohlo ani vysvětlení, které zastupitelům poskytl právní zástupce města Tomáš Samek. „Pokud byla uzavřena smlouva o převodu s někým, kdo tu věc ani nevlastní, pak ani nedošlo k převodu vlastnictví. Tady sice bylo odsouhlaseno, že městu bude veřejné osvětlení převedeno, nicméně podle mých informací k samotnému převodu nedošlo. Proto je potřeba uzavřít novou smlouvu a skutečný vlastník pak převede veřejné osvětlení za daných podmínek do majetku města, aby stav odpovídal původnímu záměru," vysvětlil právník podstatu předloženého návrhu. Podle jeho slov se chyby při odprodeji dopustil Martin Paštika, nikoliv město nebo jeho úředníci.

Vedle nejasností ohledně vlastnictví osvětlení leží některým zastupitelům dlouhodobě v žaludku i cena samotného díla. Vadí jim, že doposud neznají celkové náklady, které někdo za veřejné osvětlení zaplatil. A tak se nakonec nepodařilo schválit ani zrušení původní smlouvy, ani uzavření nové.


Zpátky na zem vrátila zastupitele svým dotazem až zastupitelka Šárka Janásková. Tu zajímalo, zda se tedy veřejné osvětlení vypne, když nepatří městu a neví se, čí vlastně je. „Pokud chceme, aby se tam skutečně svítilo, měli bychom přijmout usnesení, že do vyřešení vlastnických vztahů k veřejnému osvětlení bude město hradit náklady na elektrickou energii spojenou s jeho provozem," navrhl Stanislav Hlava. Alespoň na tom se nakonec dokázali zastupitelé shodnout. Konečné rozhodnutí o veřejném osvětlení K Vodníku tedy teprve padne.