Zároveň byl také schválen návrh rozpočtu pro letošní rok. Všichni až na zastupitele Jiřího Cigánka zvedli ruku pro schválení. Zmíněnému zastupiteli se totiž příliš nelíbí celkové fungování potažmo financování mikroregionu. Ten přitom financuje například údržbu turistických cest a podílí se na financování projektů. Navíc Krajský úřad provedl audit a neshledal žádné pochybení.