Přestože na listopadovém jednání byly předloženy tři varianty, ve hře je nejspíše jen jedna z nich, která měla také největší šanci na úspěch, a při hlasování chyběl k jejímu schválení jediný hlas.

Návrh kalkulace vodného a stočného pro 2010

Varianta 1 – Předpokládá odebrat pitnou vodu v objemech 65 000 m³ z Boru a 31 000 m³ ze soustavy. Náklady na m³ pitné vody by činily 35,50 Kč a pro odpadní vodu 27,57 Kč. Současná cena činí 57,13, navržená cena 62,96, rozdíl 5,83 Kč. tato varianta měla největší podporu mezi přítomnými zastupiteli.

Varianta 2 – Počítá s výrazným snížením vody z borských studní na 30 000 m³ a navýšení na 66 000 m³ ze soustavy. V tomto případě by vzrostla cena pitné vody na 37,76 a odpadní vody na 27,57 korun na 66,43 celkem, což představuje nárůst o 8,30 Kč/m³.

Varianta 3 – Uvažuje se snížením množství vody z borských studní na 40 000 m³ a mírným navýšením vody ze soustavy na 56 000 m³. V této variantě vychází pitná voda na 36,57 a odpadní voda na 27,42, celkem tedy na 63,96 koruny a rozdíl oproti současné ceně je 6,83 koruny.