„Včerejší zastupitelstvo nemělo na programu jen jeden zásadní bod. Projednávali jsme několik věcí, mezi které patřilo například řešení rozpočtového opatření, dále pak přidělení bytu v místním domě s pečovatelskou službou, který se zde uvolnil. Mimo jiné jsme projednávali také přípravy oslav našeho rodáka či přípravy návštěvy v partnerské obci ve Švýcarsku a přihlášku do soutěže vesnice roku 2009,“ informoval o včerejším zasedání zastupitelů starosta městyse Karel Matějka.