„Návrhem ceny se už zabývali na svém listopadovém zasedání i radní. Cena vychází z plánu obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2008 až 2018, který už zastupitelé schválili.“ informoval starosta Netolic Oldřich Petrášek. Cena vodného a stočného by se měla v příštím roce navýšit. Přesnou částku, o kterou se navýší, rozhodnou zastupitelé.