A to odepsání nedobytné pohledávky ve výši téměř sedmasedmdesáti tisíc, které na penále narostly z původních 363 korun dluhu za služby související s bydlením. Dlužník bohužel zemřel a pozůstalost této hodnoty zdaleka nedosahuje.
Zastupitelé se ale již tradičně zabývali i prodejem dalších budov a pozemků v areálu bývalých kasáren U Sloupu a ruce zvedali i u otázky pozemků pro fotovoltaickou elektrárnu Radost, konkrétně druhou etapu. Jednali o předkupním právu pro nájemce.

Jaroslav Pulkrávek