Navíc je čeká i plnění usnesení z květnového zasedání týkající se právní analýzy vztahu mezi městem a Nemocnicí Vimperk o.p.s. „Budeme se zabývat i koncepcí a podáním žádosti o dotaci na systém nakládání s bioodpady,“ informoval starosta Pavel Dvořák.